Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen Landbouwkunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

De opleiding Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde vormt ingenieurs met een algemene kennis over multifunctionele en duurzame landbouw, waarbij de primaire productie van plant en dier centraal staat.
Duurzame productie van primaire grondstoffen voor de voeding, energieproductie en allerlei niet-voedingstoepassingen vereist de nodige aandacht voor de samenhang tussen mens, plant en dier en omgeving.
De opleiding wil ingenieurs vormen die inzichten in die samenhang kunnen omzetten in nieuwe toepassingen, concepten en beleidsprogramma\'s.


Aan de KU Leuven is het programma opgebouwd uit
een major (60 sp.),
een minor (20 sp.),
een keuzepakket (10 sp.)
en de masterproef (30 sp.).
Je kunt kiezen tussen drie majors (gewasproductie, dierproductie en bio-economie en beleid) en in overleg met je studietrajectbegeleider stel je een minorpakket met keuzeopleidingsonderdelen samen.

Aan de UGent kan je je via keuzepakketten met voornamelijk toepassingsgerichte vakken specialiseren in één van de volgende majors:
– Dierlijke productie met aandacht voor diervoeding, diergenetica, duurzame dierhouderij en kwaliteit van dierlijke producten.
– Economie en management met aandacht voor natuurlijke hulpbronnen, agro-marketing, economische onderzoekstechnieken en bio-industrieel beheer.
– Gewasbescherming met aandacht voor het herkennen en duurzaam beheersen van plantenziekten, plagen en onkruiden.
De geïntegreerde gewasbescherming komt ruim aan bod.
– Plantaardige productie met aandacht voor plantenveredeling, herbologie en in-vivo- en in-vitrogroeiprocessen.
Bovendien kan je door een ruim pakket aan keuzevakken je opleiding naar eigen keuze verder verbreden of verdiepen.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De bio-ingenieur vindt men vaak in technisch-commerciële of onderzoeksfuncties, zowel op het niveau van het middenkader als op het niveau van het management, in een zeer grote variatie van sectoren: de landbouw-, de fermentatie- en voedingsindustrie, de chemie, de agrochemie, de farmacie, het milieubeheer.
In functie van de gekozen specialisatie kan de bio-ingenieur terechtkomen in diverse industriële sectoren zoals de scheikundige en farmaceutische industrie, controlelaboratoria, productie, procesontwikkeling, kwaliteitscontrole, waterzuivering, afvalverwerking, maar ook in navormings- en ontwikkelingswerk.
De methode en werkwijze, verworven door de studie van de exacte wetenschappen, laat bovendien toe zich waar te maken in domeinen buiten het eigen vakgebied, bv. commerciële management- en informaticagerichte functies. 
Bio-ingenieurs zijn ook werkzaam in de gezondheidssector, medische laboratoria en overheidsinstellingen, zoals het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Volksgezondheid of slachthuizen.
Hun taak bestaat hier uit inspectie van eetwaren, milieubeheer, het uitvoeren van analyses, veiligheid.
Er zijn ook tewerkstellingskansen in de land- en tuinbouwsector, bij milieuorganisaties of in ontwikkelingslanden. Voor wie de specifieke lerarenopleiding volgt zijn er mogelijkheden als leerkracht in het onderwijs.
Als master in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde kun je terecht in beroepen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de productie van planten en dieren.
De multidisciplinaire opleiding is een troef voor tewerkstelling in beleidsinstellingen (Europese, federale en Vlaamse administraties), bij overheidsinstellingen (bv. voedselagentschap) en landbouworganisaties. Veel bedrijven die zich aan de rand van de eigenlijke productiesector situeren zoeken personeel met een specialisatie landbouwkunde, zoals toeleverings-, veredelings- en biotechnologiebedrijven, distributieketens, fytofarmaceutische en consultancybedrijven.
Veel afgestudeerden komen terecht in onderzoek en voorlichting van producenten, in het onderwijs of werken in ontwikkelingslanden.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 18-12-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.