Opleiding: Biomedische wetenschappen
Afstudeerrichting: Neurosciences
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Biomedische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Fysica,
 
 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen
In deze richting bestudeer je enerzijds de onderliggende neuronale structuren en mechanismen van gedrag en geheugen en anderzijds de diagnose verschijningsvorm en ontstaansmechanismen van verschillende neurologische en psychiatrische aandoeningen. 

Je leert experimenteel onderzoek opzetten onder meer aan de hand van diermodellen met het oog op onderzoek naar het neuraal substraat van gedrag en cognitie.
Meer specifiek omvat dit het onderzoek naar excitatie, plasticiteit en connectiviteit van neuronen alsook hun werking in hersencircuits in normale toestand en bij ziekte.
Daarnaast omvat dit ook onderzoek naar het autonoom zenuwstelsel en zijn centrale regulatorische functie. Tevens leer je experimenteel onderzoek opzetten naar de ontstaansmechanismen en pathologische processen gerelateerd aan neurologische en psychiatrische aandoeningen. 

Afhankelijk van de vraagstelling gebruik je hiervoor gedragsobservatortische, neurochemische, moleculair biologische, elektrofysiologische en microscopische technieken maar ook beeldvormende technieken die op niet invasieve wijze de levende hersenen en hun werking in beeld brengen. 
Je leert de verworven neurowetenschappelijke inzichten toe te passen om fundamentele en medische vraagstellingen op te lossen gebruik makend van de aangeleerde technieken terwijl je ook je onderzoeksresultaten kan rapporteren in wetenschappelijke publicaties of presentaties.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De biomedicus is een wetenschapper op medisch gebied.
Hij richt zich op ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op onze gezondheid.
De biomedicus werkt niet rechtstreeks met patiënten maar is wel de schakel tussen de klinische geneeskunde en de medische technologie.
Hij is meestal tewerkgesteld in laboratoria waar hij onderzoek doet in functie van ziekten herkennen, voorkomen en genezen.
Afgestudeerden hebben diverse jobmogelijkheden, zowel in publieke als private sectoren.
De grootste afzetmarkt is het wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten, in ziekenhuislaboratoria en in de farmaceutische industrie.
Er zijn ook mogelijkheden in de biotechnologie, milieu- en voedingssector, medische research, epidemiologie, ecologie.
Bij de overheid zijn er (coördinerende) functies in diverse diensten en ministeries op het terrein van milieu, voeding, ecologie, onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding).


Afgestudeerden van de richting ‘Neurowetenschappen’ gaan aan de slag als onderzoeker aan de universiteit of in de biomedisch georiënteerde industrie.
Zij werken bij voorkeur aan een doctoraal proefschrift waarna zij een academische carrière kunnen verder zetten of een carrière beginnen als onderzoeker of onderzoeksmanager in biotechnologische of farmaceutische bedrijven. 


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.