Opleiding: Milieu- en preventiemanagement
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Biologie, Chemie,
 
 
Klemtonen
 

 


Milieu, veiligheid, gezondheid, welzijn en duurzaamheid staan hoog op de agenda van bedrijven en organisaties.
Als milieu- en preventie manager heb je een profiel dat hier op inspeelt: een duidelijk zicht op de samenhang tussen mens, milieu en maatschappij.
De drie dimensies van duurzaamheid staan centraal: people, planet en prosperity.
Het programma is opgebouwd rond 4 leerlijnen: • Milieu
  Je bestudeert de aard en mogelijke bronnen van milieuverstoring, de chemische achtergrond van milieueffecten en de potentiële gevolgen. 
  Je leert ook de juridische milieuvoorwaarden die op een bedrijf van toepassing zijn, selecteren, analyseren, interpreteren en erover rapporteren.
  Je ontwikkelt meetstrategieën en zet een milieuzorgsysteem op.
  Naast preventietechnieken leer je ook verschillende beheersingstechnieken voor afvalwaterbehandeling, afvalgaszuivering, reductie van geur- en geluidshinder en bodemen grondwatersanering.
  Voor een goed wetenschappelijk inzicht krijg je in de eerste fase een flinke portie basiswetenschappen voorgeschoteld, zoals scheikunde en biologie. Wetenschappelijke interesse is dus een must.

 • Preventie
  Een preventieadviseur is actief in veel domeinen: veiligheid, gezondheid, psychosociale belasting, ergonomie, arbeidshygiëne en de creatie van een aangename werkplek.
  In de eerste en tweede bachelorfase bestudeer je daarom niet alleen wetenschappen en technologie, maar krijg je ook medische opleidingsonderdelen en menswetenschappen. Die helpen je om in de latere fases de hierboven genoemde preventiedomeinen te bestuderen. 

 • Duurzaam management
  De bril die je opzet als milieu- en preventiemanager is 3D (people, planet, prosperity).
  Je hebt niet alleen oog voor het economische aspect, maar ook voor het milieu en de mensen waarmee je in contact komt.
  Hier integer mee omgaan, vraagt zowel inzicht, persoonlijkheid als kennis over de diverse aspecten die eigen zijn aan een organisatie. Daarnaast krijg je ook bedrijfskundige bagage mee die je toelaten om beslissingen degelijk te onderbouwen. 

 • Onderzoek
  Je maakt kennis met verschillende aspecten van wetenschappelijk onderzoek en leert kritisch denken. Informatie opzoeken en weergeven, onderzoeksvragen formuleren, een enquête opstellen, statistieken interpreteren, resultaten evalueren ... het hoort er allemaal bij. 


Naast een stevige wetenschappelijke basis, word je ook ondergedompeld in de praktijk.
Je werkt concrete bedrijfsprojecten uit over milieuproblemen (afval, luchtverontreiniging ...) en welzijn op het werk (stress, brandveiligheid, overbelasting ...).
Als milieu- en preventiemanager beheer je de impact van het bedrijfsleven op het leefmilieu en het welzijn van mensen.
Je hebt oog voor de wisselwerking tussen mens, milieu en organisatie.
De wetenschappelijke basisopleidingsonderdelen in het begin van je opleiding bieden je houvast om die taak uit te oefenen.
In de tweede fase bestudeer je de verschillende domeinen van je job in detail.
Vanaf de derde fase bekijk je de zaken globaler en komen systemen en managementtechnieken aan bod. 
Tijdens je opleiding haal je, mits het behalen van credits voor een aantal specifieke opleidingsonderdelen en het diploma, twee officieel erkende attesten: preventieadviseur niveau I of preventieadviseur ergonomie en milieucoördinator B. Mits het volgen van enkele extra colleges en het uitwerken van een projectwerk na de master bekom je ook het attest milieucoördinator A. 


Voor wie?
Als milieu- en preventiemanager bouw je aan een gezonde werkomgeving.
Daarbij heb je aandacht voor het lichamelijke en psychosociale welzijn van mensen in hun werksituatie.
Je hebt een sociale functie. Het is dan ook belangrijk dat je graag met mensen werkt.
Een vooropleiding met vier uur wiskunde per week in het secundair onderwijs is aangeraden. Een actieve kennis van wetenschappen en/of economie is een voordeel.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master).
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

In het bedrijfsleven wordt steeds meer aandacht besteed aan het welzijn en de gezondheid van de werknemers.
Als milieu- en preventiemanager ben je de schakel tussen de werknemers, de buitenwereld en de directie.
Een master in het Milieu- en preventiemanagement bezit managementvaardigheden om in een bedrijf of organisatie een duurzaam beleid uit te tekenen en daarbij de verschillende zorgsystemen (veiligheid, gezondheid, milieu, ergonomie) op elkaar af te stemmen.
Hij analyseert eventuele klachten van het personeel (bijvoorbeeld rugpijn) of de buurt (bijvoorbeeld lozingen van gevaarlijke producten). 
Hij maakt risicoanalyses en formuleert aanbevelingen voor het management.
Het opleidingsprogramma biedt de mogelijkheid om een aantal extra erkende attesten te behalen: • Milieucoördinator B 

 • Milieucoördinator A (via overgangsniveau na het behalen van het diplopa master in het milieu- en preventiemanagement) 

 • Preventieadviseur niveau I of preventieadviseur ergonomie.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen  
  Gerontological sciences (research master) (E)  
  Gezondheidsbevordering  
  Logopedische en audiologische wetenschappen : Audiologie  
  Logopedische en audiologische wetenschappen : Logopedie  
  Management en het beleid van de gezondheidszorg  
  Management en het beleid van de gezondheidszorg : Beleid  
  Management en het beleid van de gezondheidszorg : Management  
  Management, zorg en beleid in de gerontologie  
  Milieu- en preventiemanagement  
  Seksuologie  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
 • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
 • http://www.ugent.be/studiekiezer
 • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
 • http://www.associatie-antwerpen.be/
 • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, Campus Brussel ()
    Warmoesberg 26
1000 Brussel
 
Gegevens bijgewerkt tot 29-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.