Opleiding: Pedagogische wetenschappen
Afstudeerrichting: Onderwijs- en vormingswetenschappen
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven
In de pedagogische wetenschappen staat de studie van opvoeding, onderwijs, opleiding en vorming centraal.
Je verdiept je grondig in pedagogische theorieën, fenomenen en praktijken en in de ontwikkeling van het pedagogische denken en handelen doorheen de geschiedenis en binnen verschillende culturen. Naast gemeenschappelijke opleidingsonderdelen, een masterproef en stage, kies je een afstudeerrichting:
Afstudeerrichting Onderwijs- en vormingswetenschappen:
Binnen het domein van onderwijs en vorming optimaliseer of ontwerp je leer- en vormingspraktijken in een brede waaier van contexten: in een onderwijscontext, in de socio-culturele sector, in bedrijven of bij het stimuleren van levenslang leren. Je denkt na over eigentijdse vormen van educatie en samenleven, en wordt uitgedaagd om vernieuwende educatieve praktijken te ontwerpen die bijdragen tot reële veranderingen in het persoonlijke en maatschappelijk leven van kinderen, jongeren en volwassenen.
Pedagogen in het domein van onderwijs en vorming zijn betrokken bij de vele uitdagingen waar de samenleving vandaag voor staat. Denk maar aan de toenemende etnische en culturele diversiteit, aan de rol van digitalisering en nieuwe technologie, maar ook aan de zoektocht naar optimale organisatievormen en het groeiende belang van opleidingen en professionalisering in de meest uiteenlopende organisaties. 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Onderwijs- en vormingswetenschappers werken in het onderwijs, in de sociaal-educatieve en cultureel-educatieve sector, in de opleiding- en trainingsector, in de hulpverlening en ontwikkelingssamenwerking en in het jeugdwerk.
Ze werken in scholen, lerarenopleidingen, universiteiten en hogescholen, sociaal-artistieke organisaties, HRM-diensten, vormingsorganisaties, NGO’s, vluchtelingenwerk, diversiteitsdiensten, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), bijzondere jeugdbijstand, jeugdverenigingen, etc.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Cultural Anthropology and Development Studies (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 24-04-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.