Opleiding: Erfgoedstudies
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Plastische kunsten, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Wetenschappelijk tekenen,
 
 
Bijzondere toelating
 

Rechtstreeks: • diploma van academische bachelor en/of master in de conservatie-restauratie


Mits voorbereidingsprogramma: • diploma van academische bachelor en/of master architectuur, archeologie, biologie, chemie, geografie, geologie, geschiedenis, ingenieurswetenschappen:architect, interieurarchitectuur, kunstwetenschappen, kunstwetenschappen en archeologie, cultuurmanagement, industriële wetenschapppen: bouwkunde (landmeten), milieuwetenschap, stedenbouw en ruimtelijke planning

 • andere academische bachelors en/of masters na toelating.


Mits schakelprogramma: • diploma van professionele bachelor bouwkunde, interieurvormgeving, landschaps- en tuinarchitectuur, onderwijs: secundair onderwijs (aardrijkskunde, geschiedenis of biologie), toegepaste architectuur, vastgoed, BanaBa landschapsontwikkeling

 • andere professionele bachelors na toelating.

 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen
Tijdens de opleiding word je voorbereid op interventies en besluitvorming omtrent gebouwen, stads- en dorpsgezichten en landschappen met een manifeste cultuurhistorische waarde.
Erfgoedzorg is een kwestie van kritische ingesteldheid in de herkenning en erkenning van waarden die leiden tot bewaren en in stand houden (conservatie en restauratie). Niet alleen het bouwkundig en landschappelijk erfgoed in Vlaanderen, Brussel en de randregio’s komen aan bod, ook de internationale context krijgt de nodige aandacht.
Een belangrijk pedagogisch uitgangspunt is de inter- en multidisciplinaire aanpak van de projectwerking. Studenten uit diverse vooropleidingen werken interdisciplinair samen bij de praktijkopdrachten, zodat door kruisbestuiving vanuit verschillende specialisaties optimale onderzoeksresultaten worden neergezet.
De masteropleiding heeft banden met allerlei instellingen die actief zijn op het gebied van de monumenten- en landschapszorg, zowel in binnen- als buitenland.
In het programma van deze masteropleiding komen ondermeer deze onderwerpen aan bod: • evolutie van de landelijke woning

 • wind- en watermolens

 • kerkelijk interieur en herbestemming van kerk- en kloostergebouwen

 • militaire architectuur

 • cartografie en GIS

 • herbestemming en duurzame erfgoedzorg

 • historische tuinen en parken en de botanische aspecten ervan

 • inrichting historisch stedelijke en landelijke openbare ruimte

 • beheer en ontsluiting van bouwkundig en landschappelijk erfgoed

 • interventietechnieken landschap

 • bouwhistorische onderzoekstechnieken en beroepspraktijk bouwhistoricus

 • beroepspraktijk restauratie-architect

 • integratie van moderne technieken voor veiligheid en comfort

 • stage in de onroerend erfgoedsector.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Architectuur
• Industriële wetenschappen en technologie

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Heel wat afgestudeerden zijn actief in de erfgoedsector als bouwhistorische of als conceptueel-technische deskundige.
De afgelopen 30 jaar zijn bij vele restauraties van grote en kleine beschermde gebouwen oud-studenten betrokken.
Van de vooronderzoeker en de ontwerper wordt regelmatig geëist dat hij/zij een gespecialiseerde opleiding of ervaring in de erfgoedsector heeft.
Met het oog op het voeren van een breed en bewust erfgoedbeleid werden recent ‘erfgoed-convenanten’ afgesloten tussen besturen en organisaties die gespecialiseerde ambtenaren nodig hebben.
Naast diverse overheden (lokaal, provinciaal en regionaal niveau) en particuliere studiebureaus, zijn er ook private ondernemingen, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en erfgoedbeheerders die behoefte hebben aan deskundigen. 


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Bioethics (E)  
  Development Evaluation and Management (E)  
  Digital humanities (E)  
  European Integration (E)  
  Globalisation and Development (E)  
  Governance and Development (E)  
  Medische stralingsfysica  
  Public Health - Disease Control (E)  
  Public Health - Health Systems Management and Policy (E)  
  Public Health - International health (E)  
  Publiek management  
  Santé Publique - Contrôle des Maladies (F)  
  Santé Publique - Politique et Management des Système de Santé (F)  
  Space Studies (E)  
  Sportgeneeskunde  
  Technology for Integrated Water Management (E)  
  Tropical Animal Health (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.