Opleiding: Architectuur
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Architectuur
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Plastische kunsten, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Wetenschappelijk tekenen,
 
 
Klemtonen
 

 


Architectuur is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving; inclusief steden, gebouwen, interieurs, landschappen, meubelen, objecten enzovoort.
Centraal in de opleiding staat het ontwerp.
Het gaat echter in de architectuur niet alleen over het ontwerpen van gebouwen, maar ook over de kwaliteit ervan.
In je opleiding bestudeer je architectuur in haar brede betekenis: maatschappelijk, cultuur en technisch 
Al naargelang de organiserende universiteit kunnen verschillende accenten gelegd worden in de opleiding.


Voor wie?
De opleiding vereist, naast een goede algemene ontwikkeling en belangstelling in maatschappelijke processen, een brede interesse in cultuur. 
Intellectuele ambitie, kritische ingesteldheid en creativiteit zijn nodig.
Sommige universiteiten maken gewag van een verwachte vooropleiding met minimaal 4u wiskunde en een degelijke basis wetenschappen, andere spreken zich daar niet over uit. 

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De master in de architectuur is een deskundige die in staat is door zijn compositorische aanleg en zijn technisch-wetenschappelijke vorming gebouwen te ontwerpen die zowel in de omgeving waar ze zijn ingeplant als ten aanzien van hun doelstelling (woning, school, ziekenhuis...) functioneel, sociaal, economisch en esthetisch-artistiek verantwoord zijn.

Als zelfstandige bestaan zijn belangrijkste taken uit:
- het leggen van contacten en het maken van afspraken met bouwheer, aannemers en administraties;
- het ontwerpen en eventueel tekenen van algemene en detailplannen;
- het opmaken van een lastenboek;
- het in aanbesteding geven van de werken;
- het uitoefenen van toezicht tijdens de uitvoering ervan;
- het regelen van de definitieve overname of oplevering van het gebouw bij de voltooiing.

In architectenbureaus is het mogelijk dat er een zekere specialisatie optreedt.
In dienstverband kan de klemtoon van het werk liggen op een of andere deeltaak ofwel zich bezighouden met aspecten van de architectuur op macro-schaal, namelijk stedenbouw, ruimtelijke ordening en ook wel monumentenzorg.
Om de titel van architect te verwerven, moet je een beroepsstage van 2 jaar doorlopen.  
Er zijn professionele mogelijkheden in architectenbureaus, bij grote bouwondernemingen en bij de overheid (gemeenten, provincies, ministeries en parastatalen, in gewest- of staatsdiensten).

Klik hieronder op één van de beroepen voor een beschrijving van dat beroep, inclusief looninformatie en actuele vacatures.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Architecture (E)  
  Architectuur  
  Educatieve masteropleiding Ontwerpwetenschappen  
  Interieurarchitectuur  
  Interior Architecture (E)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, Campus Sint-Lucas Brussel (16A)
    Paleizenstraat 65-67
1030 Schaarbeek
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Gebouw D ()
    Agoralaan
3590 Diepenbeek
KU Leuven, Campus Sint-Lucas Gent (16D)
    Hoogstraat 51
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 10-03-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.