Opleiding: Podologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Techniek,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Arteveldehogeschool
hanteert voor deze opleiding een procedure met ondermeer een instroomtoets en een instroomgesprek met een docent van de opleiding.
Hierin wordt gepeild naar je motivatie, studiecapaciteit en verwachtingen ten opzichte van het beroep en de opleiding.

 
Klemtonen
 

In de professionele bacheloropleiding Podologie leer je hoe je voetproblemen en -afwijkingen onderzoekt, behandelt en herstelt.


Algemeen


Op je programma staan daarom vakken als anatomie, fysiologie, biomechanica, neurologie en bewegingsagogiek.
In de lessen en praktijkoefeningen podologisch onderzoek en podologische behandeling zet je de theorie om in de praktijk.
Als podoloog in opleiding maak je ook orthesen, voer je 3D-voetscans uit en ontdek je de CADCAM-technologie.


Het eerste jaar focust je op de verschillende taken van de podoloog en het functioneren van de gezonde persoon.
Je leert methodisch handelen en wordt ingeleid in het podologisch en wetenschappelijk onderzoek.
Omdat je moet weten hoe je best je patiënt benadert, krijg je ook psychologie, communicatie, anamnese en deontologie.
Je leert voetafdrukken maken, zolen slijpen en huid- en nagelaandoeningen behandelen.
Het tweede jaar is toegespitst op het verstoorde menselijke functioneren, bijvoorbeeld door ziekte of trauma. Je diept de taken van de podoloog uit binnen de interventiedomeinen reumatologie, dermatologie, neurologie, oncologie, interne geneeskunde en orthopedie.


Doorheen de opleiding vormen projectwerk, stages, seminaries en een aan de praktijk gelinkt eindwerk een belangrijk deel van het programma.
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.


Is deze opleiding iets voor jou?


Techniek in combinatie met wetenschappen interesseert jou.
Je bent sociaal, creatief en wil graag met mensen 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De podoloog kan zijn beroep uitoefenen als zelfstandige of in dienstverband in ziekenhuizen, RVT’s, revalidatiecentra, in sportmiddens, in de industrie of in de research.
Als podoloog ga je aan de slag met zeer specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld sporters, personeen met diabetes en reumapatiënten.
Je kan ook assistentie verlenen bij chirurgische ingrepen aan de voet.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg (22A)
    Voetweg 66
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 24-11-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.