Opleiding: Podologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Techniek,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Arteveldehogeschool
hanteert voor deze opleiding een procedure met ondermeer een instroomtoets en een instroomgesprek met een docent van de opleiding.
Hierin wordt gepeild naar je motivatie, studiecapaciteit en verwachtingen ten opzichte van het beroep en de opleiding.

 
Klemtonen
 

 


Een podoloog onderzoekt, behandelt en herstelt problemen en afwijkingen die zich ter hoogte van de voet manifesteren of daar hun oorsprong vinden.
Het gaat niet alleen om aandoeningen van de voet zelf.
Ook heel wat andere klachten, zoals knie-, heup- en rugklachten kunnen het gevolg zijn van een slecht functionerende voet.
Je krijgt 
vakken als anatomie, fysiologie, biomechanica en neurologie.
Vanuit deze wetenschappen worden de ziektebeelden en afwijkingen bestudeerd waarbij men zich vooral toespitst op het domein van de voet en de onderste ledematen.
Je verwerft ook ervaring en inzicht in het eigen bewegen via het vak bewegingsagogiek.
De theoretische en praktische studie van de specifieke onderzoeks- en behandelingstechnieken komt aan bod in de vakken methodologie en podologisch onderzoek, podologische behandeling en de studie van concrete gevallen.
Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan voetafwijkingen bij kinderen en aan voetproblemen bij sportoefeningen.
In het 2de en vooral het 3de jaar wordt er stage gelopen.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair onderwijs is niet nodig. 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De podoloog kan zijn beroep uitoefenen als zelfstandige of in dienstverband in ziekenhuizen, RVT’s, revalidatiecentra, in sportmiddens, in de industrie of in de research.
Als podoloog ga je aan de slag met zeer specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld sporters, personeen met diabetes en reumapatiënten.
Je kan ook assistentie verlenen bij chirurgische ingrepen aan de voet.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg (22A)
    Voetweg 66
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.