Opleiding: Biomedische wetenschappen
Afstudeerrichting: Milieu- en gezondheidswetenschappen
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Biomedische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Fysica,
 
 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen
De richting Milieu en gezondheidswetenschappen heeft als doelstelling multidiciplinaire academici te vormen met kennis van toxicologie, epidemiologie en risico-evaluatie die zullen werkzaam zijn op de doorsnee tussen mens en milieu.
Ze verwerven  inzicht in de gevaren en risico’s van chemische stoffen en andere agentia, op de mens en zijn omgeving, en in de toxische werkingsmechanismen die aan de basis hiervan liggen.
Deze kennis is erg belangrijk voor de bescherming van het milieu en de volksgezondheid en voor het opstellen van veilige milieu- en voedingsnormen en beheersmaatregelen voor stoffen en producten die in het milieu terechtkomen en waarmee de mens in contact kan komen.
In de farmaceutische industrie is deze kennis nodig voor de evaluatie van de veiligheid van nieuwe medicijnen die ontwikkeld worden.
Aspecten zoals voedselveiligheid en de inschatting van de heilzame effecten van diverse voedingscomponenten (o.a. functionele componenten) in het lichaam komen uitgebreid aan bod. 

Door deze studie kan je de impact op het milieu en gezondheid van een populatie beschrijven, analyseren en hierover informatie verzamelen en communiceren.
Bovendien kan je een kritische beoordeling geven over impact van chemische stoffen op milieu en gezondheid. Als milieugezondheidsdeskundige kan je programma’s opstellen om de invloeden van milieufactoren op de gezondheid van mens en milieu te onderzoeken en kan je zelfstandig wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s opstellen over de werkingsmechanismen en impact op de gezondheid van stoffen in de voeding, water, lucht, bodem en consumentenproducten.
Je bent ook in staat om beschermende maatregelen (milieu, levensstijl) voor te stellen die de gezondheid bevorderen.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De biomedicus is een wetenschapper op medisch gebied.
Hij richt zich op ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op onze gezondheid.
De biomedicus werkt niet rechtstreeks met patiënten maar is wel de schakel tussen de klinische geneeskunde en de medische technologie.
Hij is meestal tewerkgesteld in laboratoria waar hij onderzoek doet in functie van ziekten herkennen, voorkomen en genezen.
Afgestudeerden hebben diverse jobmogelijkheden, zowel in publieke als private sectoren.
De grootste afzetmarkt is het wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten, in ziekenhuislaboratoria en in de farmaceutische industrie.
Er zijn ook mogelijkheden in de biotechnologie, milieu- en voedingssector, medische research, epidemiologie, ecologie.
Bij de overheid zijn er functies in diverse diensten en ministeries op het terrein van milieu, voeding, ecologie, onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.