Opleiding: Orthopedie
Afstudeerrichting: Orthopedische technologie
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Techniek,
Schoolvakken SO: Orthopedie,
 
 
Klemtonen
 

 


In de orthopedie ontwikkelt en fabriceert men apparaten (bandages, orthesen, prothesen) die misvormingen moeten verhelpen, breuken beter laat genezen en verloren ledematen tracht te vervangen.
Het 1ste jaar orthopedie is gemeenschappelijk.
In het 1ste jaar komen de meer algemene technische en medische vakken aan bod.
Deze vormen de basis om inzicht en vaardigheid te verwerven in de orthopedische processen.
Deze basisinzichten worden toegepast op de orthopedische technologie, zijnde de studie van de verschillende apparaten die kunnen worden gebruikt om patiënten met bepaalde ziektebeelden te helpen (bandages, rolstoelen, orthesen en prothesen) evenals bij de uitvoeringstechnieken (het aanleren van de basistechnieken om die apparaten te vervaardigen).
In het eerste jaar wordt de nadruk gelegd op de onderste ledematen.
In het 2de jaar legt men in deze afstudeerrichting het accent op het bovenste lidmaat en in het 3de jaar op de wervelkolom.
Praktijk en stages in externe werkplaatsen spelen een belangrijke rol. 


Afstudeerrichting orthopedische technologie:
Deze start vanaf het 2de jaar.
De opleiding bestaat uit:
- medisch georienteerde vakken: anatomie, fysiologie en bewegingsleer, pathologie, hygiëne, biomechanica en revalidatie
- technische vakken: chemie, mechanica, elektriciteit en elektronica, materialenleer
- vakken in verband met functioneren in het bedrijfsleven: psychosociale vakken, communicatieve vorming, bedrijfskundige vorming, CAD-CAM en wetgeving.
De opleiding wordt afgesloten met het schrijven en verdedigen van een eindwerk.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair is niet noodzakelijk. 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Een orthopedist maakt hulpstukken zoals braces, kunstarmen en kunstbenen voor patiënten.
De orthopedisch technicus oefent zijn beroep meestal uit als zelfstandige.
Het behalen van een erkenningsnummer verleent hem de bevoegdheid om als bandagist, orthesist of prothesist prestaties te leveren waarvoor het RIZIV financieel tussenkomt.
Voor een tewerkstelling in dienstverband kan hij terecht in de orthopedische werkplaatsen van ziekenhuizen of in privébedrijven voor het vervaardigen van orthopedische apparatuur.
In de grotere werkplaatsen of laboratoria en werkhuizen verbonden aan universiteiten en onderzoeksinstellingen kan hij ingeschakeld worden bij de ontwikkeling van nieuwe technieken, toepassingen of hulpmiddelen.
Ook technisch-commercieel medewerker in bedrijven met orthopedisch materiaal behoort tot de mogelijkheden.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen van Orthopedie zijn:

    Orthopedie : Schoentechnologie voor sport en revalidatie (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ba-na-Ba's georganiseerd:  
  Bio-informatica  
  Creatieve therapie  
  Eerstelijnszorg  
  Geestelijke gezondheidszorg  
  Geriatrie  
  Intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg  
  Interdisciplinaire ouderenzorg  
  Oncologie  
  Operatieverpleegkunde  
  Pediatrie en neonatologie  
  Zorgmanagement  
  Er zijn waarschijnlijk nog andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Thomas More, Campus Geel (12A)
    Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.