Opleiding: Toegepaste economische wetenschappen
Afstudeerrichting: Beleidsmanagement
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

Universiteit Hasselt
In de masteropleiding TEW worden de reeds verworven competenties in analyse, verklaring en beheersing van bedrijfseconomische fenomenen uitgediept en uitgebreid in één van de vier aangeboden functionele domeinen:
- Accountancy en Financiering,
- Beleidsmanagement,
- Innovatie en Ondernemerschap,
- Marketing. 
Geïntegreerd worden algemene, wetenschappelijke en beroepsgerichte competenties verder ontwikkeld en uitgebreid.
In de opleiding master TEW wordt relatief meer nadruk gelegd op een kwalitatief - integrerende benadering met aandacht voor de omgeving waarin de organisatie zich beweegt.
Dit heeft als doel de master in staat te stellen om meer complexe bedrijfseconomische vraagstukken - in een dynamische en internationale context - te identificeren, te onderzoeken, er oplossingen voor te ontwikkelen en deze te implementeren.
Dit stelt de afgestudeerde in staat om te starten als beginnend onderzoeker of om een functie op te nemen op managementniveau.


Afstudeerrichting Beleidsmanagement:
Het mobiliteitsprobleem, de vergrijzing van de arbeidsmarkt, milieuvervuiling…
Het zijn topics waarmee niet enkel de overheid, maar ook bedrijven worden geconfronteerd.
Om in deze complexe maatschappelijke context overeind te blijven en succesvol te zijn, hebben de overheid en de bedrijven nood aan ‘policy managers’.
Zij fungeren als probleemoplossers die in staat zijn om een duurzaam beleid te voeren en maatschappelijke problemen op een rationele en efficiënte wijze aan te pakken.
Steeds meer overheden en ondernemers proberen economie, ecologie en sociale samenhang te integreren in hun organisatie.

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Wil je marketingmanager, productiemanager of verkoopsdirecteur worden?
Of word je liever accountant, financieel analist of bankdirecteur?
Het kan ook zijn dat je graag belastingcontroleur of verzekeringsinspecteur wordt.
Of spreekt de functie van kabinetsmedewerker, gemeenteontvanger, onderzoeker of misschien systeemanalist, informaticus, leraar of docent je meer aan?


Met je masterdiploma heb je een universitair diploma op zak.
Je hebt een brede basis gekregen in de bacheloropleiding en je vervolgens verdiept in een bepaald domein in de masteropleiding om een specifieke deskundigheid te verwerven.
Je kunt in organisaties en in het bedrijfsleven in kaderfuncties terecht komen, eerst meer beleidsondersteunend en later op managementniveau en dit in een waaier van sectoren.
 Je kunt werken in productie- en commerciële bedrijven, advieskantoren, onderwijsinstellingen, overheidsdiensten, nutsbedrijven, internationale instellingen, vakbonden en patroonsorganisaties, ziekenfondsen, ziekenhuizen, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen of je kunt een eigen bedrijf opstarten.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  3Continent Master of Strategic Marketing (E)  
  Advanced Studies in Economics (E)  
  Banking and Finance (E)  
  Business Administration (MBA)  
  Business Administration (MBA): General International Management (E)  
  China-Europe Business Studies (E)  
  Economics of Globalisation and European Integration (Erasmus Mundus) (E)  
  Enterprise IT Architecture (E)  
  European Economic Studies (E - F)  
  Fashion Management (E)  
  Finance (E)  
  Financial Management (E)  
  General Management (E)  
  Global Management (E)  
  Global Supply Chain Management (E)  
  Human Resource Management (N - E)  
  Innovation and Entrepreneurship (E)  
  International Management and Strategy (E)  
  IT Governance and Assurance (E)  
  IT Management  
  Management  
  Maritime and Air Transport Management (E)  
  Maritime Science (E)  
  Marketing Analysis (E)  
  Marketing Management (E)  
  Personal financial planning (N - E)  
  Publieke FinanciĆ«n  
  Transatlantic Affairs (E)  
  Vastgoedmanagement  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Gebouw D ()
    Agoralaan
3590 Diepenbeek
 
Gegevens bijgewerkt tot 09-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.