Opleiding: Medische beeldvorming en radiotherapie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Techniek,
Schoolvakken SO:
 
 
Klemtonen
 

In deze opleiding leer je medische beelden maken van patiënten, zodat de arts een diagnose kan stellen.


Algemeen


De professionele bacheloropleiding Medische beeldvorming en radiotherapie leidt je op tot technoloog medische beeldvorming (TMB’er).
Medische beeldvorming is een verzamelnaam voor allerlei manieren om beelden te maken van het inwendige van de mens. Als TMB’er is het dus jouw job om medische beelden te maken van patiënten zodat de arts een diagnose kan stellen.


In het eerste opleidingsjaar ligt de focus vooral op het skelet en het bewegingsstelsel.
In het tweede jaar komen het spijsverterings-, ademhalings-, uitscheidings- en bloedvatenstelsel aan bod en in het derde jaar neem je het zenuwstelsel, het hormonaal stelsel en de zintuigen onder de loep.


Naargelang je studie vordert, worden ook de onderzoeksmethodes complexer. Zo start je in het eerste jaar met de röntgenbuis en is in het tweede jaar de CT-scan aan de beurt. In het derde jaar verdiep je je in magnetische resonantie en nucleaire geneeskunde.


Op je programma staan onder andere existentiële wetenschappen, psychologische wetenschappen, gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen, theorie medische beeldvorming en vaardigheidsonderwijs, waar je leert patiënten juist te positioneren en de verschillende toestellen leert instellen en bedienen.


Doorheen de opleiding vormen projectwerk, stages, seminaries en een aan de praktijk gelinkt eindwerk een belangrijk deel van het programma.
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken. 


Is deze opleiding iets voor jou?


Toestellen waarmee je het binnenste van een mens kan bekijken? Die zijn geweldig. Je hebt een grote interesse in (nieuwe) technologieën, een hart voor mensen en wil graag werken in de medische wereld.


Specifieke voorkennis is niet vereist.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Medische beeldvormers hebben een beroep met veel verantwoordelijkheden.
Je werk blijft mensenwerk, maar wel technisch ondersteund mensenwerk.
Je bent vaak de rechterhand van de arts-radioloog en de arts-nuclearist.
Een flink deel van de onderzoeken onder hun leiding voer je zelfstandig uit en je assisteert hen bij complexere onderzoeken en interventietechnieken.
Je kunt aan de slag in ziekenhuizen, op de diensten radiologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie en hartcatheterisatie. 
Maar als je klinische ervaring hebt, kun je ook terecht in het onderwijs of in de bedrijfswereld, bijvoorbeeld als medisch vertegenwoordiger.
Ook de bedrijven die materiaal voor medische beeldvorming maken en verkopen, zijn een mogelijkheid.   


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Odisee, Campus Brussel - Terranova ()
    Blekerijstraat 23-29 bus 1
1000 Brussel
Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid (9H)
    Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 22-03-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.