Opleiding: Medische beeldvorming en radiotherapie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Techniek,
Schoolvakken SO:
 
 
Klemtonen
 

 


Medische beeldvorming is een verzamelnaam voor allerlei manieren om beelden te maken van het inwendige van de mens.
Je leert medische beelden maken van patiënten zodat de arts een diagnose kan stellen.
In het 1ste jaar wordt het meeste aandacht besteed aan het skelet en het bewegingsstelsel.
Vanaf het 2de jaar wordt het terrein verlegd naar het spijsverterings-, ademhalings-, uitscheidings- en bloedvatenstelsel.
In het 3de jaar worden het zenuwstelsel, het hormonaal stelsel en de zintuigen onder de loep genomen.
De onderzoeksmethodes worden complexer.
Zo wordt met de röntgenbuis begonnen in het 1ste jaar en wordt de CT-scan en echografie in het 2de jaar uitgediept.
In het 3de jaar ligt het accent op complexe methodes, zoals magnetische resonantie en nucleaire geneeskunde.
Het programma omvat verschillende domeinen:
existentiële wetenschappen (wijsbegeerte, ethiek, religie), psychologische wetenschappen (psychologie, sociale vaardigheden), gezondheidswetenschappen (patiëntenzorg, EHBO, ziekenhuishygiëne), biomedische wetenschappen (fysiologie, anatomie, farmacologie), theorie medische beeldvorming (technologie, radiologie, digitaal beeldbeheer, stralingsfysica, …) en vaardigheidsonderwijs, waar je leert patiënten juist te positioneren en de verschillende toestellen leert instellen en bedienen (klassieke radiologie, echografie, CT-scan, MR, mammografie, nucleaire geneeskunde).
Reeds vanaf het 1ste jaar krijgt de student werkveldervaring via stages.

Voor wie?

Om te starten met deze opleiding heb je geen specifieke voorkennis nodig.
Interesse voor techniek en wetenschap is wel een belangrijke troef.
Je houdt van hedendaagse technologie én werkt graag met mensen.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Medische beeldvormers hebben een beroep met veel verantwoordelijkheden.
Je werk blijft mensenwerk, maar wel technisch ondersteund mensenwerk.
Je bent vaak de rechterhand van de arts-radioloog en de arts-nuclearist.
Een flink deel van de onderzoeken onder hun leiding voer je zelfstandig uit en je assisteert hen bij complexere onderzoeken en interventietechnieken.
Je kunt aan de slag in ziekenhuizen, op de diensten radiologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie en hartcatheterisatie. 
Maar als je klinische ervaring hebt, kun je ook terecht in het onderwijs of in de bedrijfswereld, bijvoorbeeld als medisch vertegenwoordiger.
Ook de bedrijven die materiaal voor medische beeldvorming maken en verkopen, zijn een mogelijkheid.   


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ba-na-Ba's georganiseerd:  
  Bio-informatica  
  Creatieve therapie  
  Eerstelijnszorg  
  Geestelijke gezondheidszorg  
  Geriatrie  
  Intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg  
  Interdisciplinaire ouderenzorg  
  Oncologie  
  Operatieverpleegkunde  
  Pediatrie en neonatologie  
  Zorgmanagement  
  Er zijn waarschijnlijk nog andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Odisee, Campus Brussel - Terranova ()
    Blekerijstraat 23-29 bus 1
1000 Brussel
 
Gegevens bijgewerkt tot 09-09-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.