Opleiding: Landschaps- en tuinarchitectuur
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Architectuur
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Plastische kunsten, Techniek,
Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Tuinbouw, Wetenschappelijk tekenen,
 
 
Klemtonen
 

In de professionele bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur verdiep je je in de inrichting van onze buitenruimte. Je ontwerpt private tuinen, stedelijke woonomgevingen of geeft en landelijk gebied mee vorm.


Algemeen


Op je programma staan vakken als plantenkunde, grafische vormgeving, constructietekenen, ecologie, plant- en bodemkunde, landschappen en geografie en tuin- en bouwkunst.
In de ontwerpateliers en tijdens de praktijkoefeningen leer je een locatie analyseren, organiseren en ruimtelijk-functioneel vormgeven.


Je gaat ook met echte cases aan de slag en ontdekt zo de ins en outs van urban design, groene vormgeving, tuinontwerp, landschappen en publieke ruimte.


Doorheen de opleiding vormen projectwerk, stages, seminaries en een aan de praktijk gelinkt eindwerk een belangrijk deel van het programma. Denk daarbij zowel aan individuele opdrachten als groepswerk.
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.


Is deze opleiding iets voor jou?


Een groene omgeving heeft een positief effect op mensen, klimaat en natuur. Daar ben jij rotsvast van overtuigd.
Je bent creatief en houdt ervan om te ontwerpen.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Landschaps- en tuinarchitecten zijn vormgevers van buitenruimten en leefomgeving.
Zij plannen en ontwerpen stedelijke en rurale landschappen in tijd en ruimte.
Verder vervullen zij een toezichthoudende functie bij de aanleg en inrichting van deze ruimten.
De professionele opdracht gebeurt vaak in een interdisciplinair (ingenieurs, architecten, ecologen, bosbouwkundigen, stedenbouwkundigen, verkeersdeskundigen) verband.
Het beroep kan zowel op zelfstandige basis als in dienstverband (multidisciplinaire studiebureaus, openbare diensten) worden uitgeoefend.
Mogelijke opdrachtgevers kunnen rijks-, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke overheden (groendienst), nutsbedrijven, ondernemingen, projectontwikkelaars, vzw's en particulieren zijn.
De landschaps- en tuinarchitect kan aan de slag in studie- en ontwerpbureaus van architecten, projectontwikkelaars en maatschappijen voor sociale woningbouw.
Hij kan tewerkgesteld worden als ontwerper en aannemer in bedrijven of in loondienst.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette (15F)
    Laarbeeklaan 121
1090 Jette
HOGENT, Campus Bijloke (KASK - Koninklijk Conservatorium) (23H)
    Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 24-11-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.