Opleiding: Management, zorg en beleid in de gerontologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

VUB
Gerontologie is een multidisciplinaire wetenschap die de sociale, psychologische, klinisch-medische en biologisch-genetische aspecten van het verouderingsproces als onderwerp heeft.
Door een toenemende professionalisering van de ouderensector zijn ook kennis en vaardigheden op het vlak van wetgeving, management en beleid onontbeerlijk om te kunnen functioneren binnen verantwoordelijke functies.
Het masterprogramma gaat in op belangrijke thema’s die een rol spelen in het management en het beleid m.b.t. de ouderensector. Er wordt veel aandacht besteed aan het toepassen van wetenschappelijke inzichten op realistische situaties in de ouderensector.

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Tweederde van de afgestudeerden in de Gerontologie werkt in de gezondheidssector of in een aanverwante sector.
De meesten maakten ook sociale promotie.
Het universitaire diploma Master in het Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie biedt onmiddellijke tewerkstellingsmogelijkheden in verschillende sectoren:
- de medische sector: ziekenhuizen, revalidatiecentra, woon- en zorgcentra
- de welzijnssector: O.C.M.W.’s en centra voor geestelijke gezondheidszorg
- talrijke aanverwante sectoren: ziekenfondsen, nationale en federale overheid, patiëntenorganisaties, verzekeringsinstellingen
- de onderwijssector
- wetenschappelijk onderzoek: als vorser in (universitaire) onderzoekscentra.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Gerontological Sciences (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Health Campus (15D)
    Laarbeeklaan 103
1090 Jette
 
Gegevens bijgewerkt tot 07-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.