Opleiding: Agro- en Biotechnologie
Afstudeerrichting: Voedingstechnologie
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Biotechniek
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Landbouw, Natuurwetenschappen, Tuinbouw, Voeding,
 
 
Klemtonen
 

Hoe verbeter je de kwaliteit, smaak en voedingswaarde van voedsel? De opleiding Voedingstechnologie schotelt je een goedgevuld bordje voor, zodat jij als voedingstechnoloog aan de slag kan als kwaliteitsbewaker, laborant, productie of milieuverantwoordelijke.

De afstudeerrichting Voedingstechnologie is een praktijkgerichte opleiding waarin je zowel wetenschappelijke als verbredende vakken volgt én deze aanvult met heel wat oefen-, labo- en praktijksessies.
Zo vind je op je lessenrooster zowel
- wetenschappelijke vakken zoals agrochemie, microbiologie, wetenschapscommunicatie, bodemkunde en bodembewerking, … 
als
- algemeen vormende vakken zoals informatica, communicatievaardigheden, wetgeving, en bedrijfseconomie.


Een deel van deze vakken volg je samen met studenten die een andere afstudeerrichting kozen. Specifiek voor de afstudeerrichting Voedingstechnologie staan er op jouw programma ook vakken rond levensmiddelenfysica en -chemie, kwaliteitszorg, gezondheidsanalyses, milieutechnologie, marketing en datamanagement.
Vanaf het tweede opleidingsjaar loop je stage.
In het derde jaar wordt de stage langer én koppel je er ook een bachelorproef aan.
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.
Al in het eerste jaar kies je voor deze afstudeerrichting. 

Is deze opleiding iets voor jou?
Jij bent een ondernemend en creatief. Je gaat altijd op zoek naar manieren om je aanpak te verbeteren. En natuurlijk heb je een gezonde interesse in alles wat met voeding, voedingswetenschap en voedingstechnologie te maken heeft!
Een specifieke vooropleiding vanuit het secundair onderwijs is niet nodig. De meeste vakken beginnen vanaf nul. Heb je een stevige basis chemie? Dan is dat mooi meegenomen.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De afgestudeerden vinden we terug in de veevoederindustrie, zuivelverwerking, vleesverwerking, diepvriesproducten-industrie, industriële bakkerijen, confiserie, conservenindustrie, fytofarmacie, ....
De functies die ze hierin vervullen zijn: productieleider, verantwoordelijke kwaliteits- of milieuzorg, aankoper grondstoffen, technisch commercieel verantwoordelijke, verantwoordelijke hygiëne, medewerker productontwikkeling, ...


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
 Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen van Agro- en Biotechnologie zijn:

    Agro- en Biotechnologie : Agro-industrie (Professionele bachelor - HO)
    Agro- en Biotechnologie : Biotechnologie (Professionele bachelor - HO)
    Agro- en Biotechnologie : Dierenzorg (Professionele bachelor - HO)
    Agro- en Biotechnologie : Groenmanagement (Professionele bachelor - HO)
    Agro- en Biotechnologie : Landbouw (Professionele bachelor - HO)
    Agro- en Biotechnologie : Tuinbouw (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Thomas More, Campus Geel (12A)
    Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Hogeschool VIVES, Campus Roeselare (27E)
    Wilgenstraat 32
8800 Roeselare
HOGENT, Campus Melle (23D)
    Brusselsesteenweg 161
9090 Melle
Odisee, Campus Sint-Niklaas (24B)
    Hospitaalstraat 23
9100 Sint-Niklaas
 
Gegevens bijgewerkt tot 22-03-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.