Opleiding: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Moraal/NC Zedenleer, Wijsgerige stromingen,
 
 
Klemtonen
 

De opleiding heeft als doel een aantal filosofische basisvaardigheden te verwerven en een systematisch en historisch inzicht te krijgen in vraagstelling, antwoorden en ontwikkelingen in de belangrijkste domeinen van de filosofie: de metafysica, de algemene en toegepaste ethiek, de logica, de ken- en wetenschapsleer, de wijsgerige psychologie en de antropologie.


De bacheloropleiding bestaat uit drie studiejaren van elk 60 studiepunten. Je hebt de keuze uit twee mogelijkheden, die beiden toegang geven tot dezelfde masteropleiding:  • Opleiding volledig gewijd aan wijsbegeerte en moraalwetenschappen. Het verplicht pakket opleidingsonderdelen wordt aangevuld met keuzeopleidingsonderdelen uit een uitgebreide lijst van opleidingsonderdelen die aansluiten bij een van de drie afstudeerrichtingen uit de masteropleiding.

  • Opleiding met een minor in een aanverwante wetenschap (Geschiedenis of Kunstwetenschappen en Archeologie). Het verplicht pakket opleidingsonderdelen wordt dan aangevuld met opleidingsonderdelen uit deze minor. De keuze tot het volgen van je Bacheloropleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen in combinatie met een minor kan ertoe leiden dat je via een verkort programma van 60 studiepunten een tweede bachelordiploma binnen het domein van je minor kan behalen. Dit tweede bachelordiploma geeft dan ook toegang tot de masteropleiding in deze discipline.


Voor wie?  • Om aan de opleiding te beginnen, heb je geen specifieke inhoudelijke voorkennis nodig. Een goede algemene begaafdheid volstaat. 

  • Een speciale belangstelling voor de diepere vragen van het menselijke (samen)leven is wel vereist.

  • Bovendien moet je bereid zijn om je zonder vooroordelen in te werken in filosofische vragen, en om regelmatig en zelfstandig te werken.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Het is niet eenvoudig om een beeld te schetsen van jobvooruitzichten en jobinvulling voor filosofen, omdat deze opleiding niet direct tot een bepaald beroep opleidt.
Uit de praktijk blijkt dat heel wat studenten deze richting volgen zonder direct een job voor ogen te hebben of te ambiëren.
Zij doen dit louter uit interesse of persoonlijke vervolmaking.
Een aantal afgestudeerden komt terecht in de openbare sector in niet-specifieke functies die openstaan voor alle afgestudeerden van dit niveau.
Via een lerarenopleiding komen er heel wat afgestudeerden in het onderwijs terecht (voornamelijk het hoger onderwijs).
Andere mogelijkheden zijn er zeker ook in de pastorale sector (jongeren, gevangenissen, ontwikkelingswerk, …), de vormingssector (socio-culturele organisaties, …).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Moraalwetenschappen  
  Philosophy (E)  
  Philosophy (Research Master) (E)  
  Wijsbegeerte  
  Wijsbegeerte en moraalwetenschappen : Moraalwetenschappen en humanistiek  
  Wijsbegeerte en moraalwetenschappen : Wijsbegeerte  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
 
Gegevens bijgewerkt tot 14-02-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.