Opleiding: Agro- en Biotechnologie
Afstudeerrichting: Dierenzorg
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Biotechniek
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Landbouw, Natuurwetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

Jij bent mateloos geboeid door dieren van allerlei pluimage en droomt van een job zoals dierenartsassistent, medewerker in de petfoodindustrie, biotechnicus in onderzoeks- en proefdiercentra. Ja? Dan zit je helemaal op je plaats in deze richting.

De afstudeerrichting Dierenzorg is een praktijkgerichte opleiding, waarin je zowel wetenschappelijke als verbredende vakken volgt én deze aanvult met heel wat oefen-, labo- en praktijksessies. Op je lessenrooster staan onder andere  • wetenschappelijke vakken zoals anatomie, fysiologie, pathologie, microbiologie, dierkunde, chemie, landbouwhuisdieren, kleine huisdieren, dierlijke voeding, veterinaire technieken, geneesmiddelenleer en instrumentenleer

  • algemeen vormende vakken zoals informatica, communicatievaardigheden, wetgeving en bedrijfseconomie. Een deel van deze vakken volg je samen met studenten die een andere afstudeerrichting kozen. 

  • Specifiek voor de afstudeerrichting Dierenzorg staat er op jouw programma ook omgang met dieren, dierverpleegkundige basistechnieken, dierengedrag en dierenverzorging.


Vanaf het tweede opleidingsjaar loop je stage. In het derde jaar wordt de stage langer én koppel je er ook een bachelorproef aan. En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken. Al vanaf het eerste jaar kies je voor deze afstudeerrichting. Is deze opleiding iets voor jou?
Deze opleiding is helemaal iets voor jou als je aan de slag wil als dierenartsassistente of dierentrainer. En ook als je wil werken in een dierenwinkel, een fokkerij, kinderboerderij of manege, heb je na deze opleiding alle tools in de vingers om daar te starten.
Voorkennis vanuit het secundair onderwijs is niet nodig. De meeste vakken beginnen vanaf nul. Heb je een stevige basis chemie? Dan is dat mooi meegenomen.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Als bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg kan je aan de slag als dierenverzorger en -manager in dierengezondheidscentra, dierentuinen, dierenwinkels, opvangcentra, kinderboerderijen, fokkerijen, kwekerijen, ...
Je kan ook aan de slag als biotechnicus in onderzoeks- en proefdiercentra, als technisch-commercieel medewerker in de petfoodsector als lesgever en beheerder van manèges.
Ook een job als vertegenwoordiger van de dierengeneeskundige industrie of diervoederbranche behoort tot jouw mogelijkheden.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen van Agro- en Biotechnologie zijn:

    Agro- en Biotechnologie : Agro-industrie (Professionele bachelor - HO)
    Agro- en Biotechnologie : Biotechnologie (Professionele bachelor - HO)
    Agro- en Biotechnologie : Groenmanagement (Professionele bachelor - HO)
    Agro- en Biotechnologie : Landbouw (Professionele bachelor - HO)
    Agro- en Biotechnologie : Tuinbouw (Professionele bachelor - HO)
    Agro- en Biotechnologie : Voedingstechnologie (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Thomas More, Campus Geel (12A)
    Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Hogeschool VIVES, Campus Roeselare (27E)
    Wilgenstraat 32
8800 Roeselare
HOGENT, Campus Melle (23D)
    Brusselsesteenweg 161
9090 Melle
Odisee, Campus Sint-Niklaas (24B)
    Hospitaalstraat 23
9100 Sint-Niklaas
 
Gegevens bijgewerkt tot 03-06-2024

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.