Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen
Afstudeerrichting: Milieutechnologie
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wetenschappen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

Bio-ingenieurs zijn problem solvers: je steunt op een grondige kennis van biologie, wiskunde, fysica en chemie, maar je kracht als ingenieur ligt in het integreren van deze kennis om duurzame oplossingen te ontwikkelen. Zo werk je mee aan betere luchtkwaliteit, of veiligere voedselproductie, of minder vervuilende voertuigen, om maar enkele voorbeelden te noemen. Behalve een gedegen wetenschappelijke kennis heb je hiervoor ook heel wat praktische en onderzoeksvaardigheden nodig.


Voor wie?  • Je bent geboeid door alles wat er om je heen gebeurt met bodem, lucht, water, dier en plant.

  • De studie vereist aanleg en belangstelling voor exact-wetenschappelijke vakken zoals chemie, biologie, fysica en wiskunde.

  • Een studierichting in het secundair onderwijs met veel wetenschappen en wiskunde is de beste voorbereiding.

  • Besef ook dat je heel wat tijd in een laboratorium zult doorbrengen.


Deelnemen aan de starttoets is verplicht, maar je resultaat is niet bindend.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De bio-ingenieur vindt men vaak in technisch-commerciële of onderzoeksfuncties, zowel op het niveau van het middenkader als op het niveau van het management, in een zeer grote variatie van sectoren: de landbouw-, de fermentatie- en voedingsindustrie, de chemie, de agrochemie, de farmacie, het milieubeheer.
In functie van de gekozen specialisatie kan de bio-ingenieur terechtkomen in diverse industriële sectoren zoals de scheikundige en farmaceutische industrie, controlelaboratoria, productie, procesontwikkeling, kwaliteitscontrole, waterzuivering, afvalverwerking, maar ook in navormings- en ontwikkelingswerk.
De methode en werkwijze, verworven door de studie van de exacte wetenschappen, laat bovendien toe zich waar te maken in domeinen buiten het eigen vakgebied, bv. commerciële management- en informaticagerichte functies.
Bio-ingenieurs zijn ook werkzaam in de gezondheidssector, medische laboratoria en overheidsinstellingen, zoals het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Volksgezondheid of slachthuizen.
Hun taak bestaat hier uit inspectie van eetwaren, milieubeheer, het uitvoeren van analyses, veiligheid.
Er zijn ook tewerkstellingskansen in de land- en tuinbouwsector, bij milieuorganisaties of in ontwikkelingslanden.
Voor wie de specifieke lerarenopleiding volgt zijn er mogelijkheden als leerkracht in het onderwijs.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen binnen Bio-ingenieurswetenschappen zijn:

    Bio-ingenieurswetenschappen : Cel- en genbiotechnologie (Academische bachelor - HO)
    Bio-ingenieurswetenschappen : Chemie en voedingstechnologie (Academische bachelor - HO)
    Bio-ingenieurswetenschappen : Land- en bosbeheer (Academische bachelor - HO)
    Bio-ingenieurswetenschappen : zonder specifieke afstudeerrichtingen (Academische bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Applied ecohydrology (E)  
  Aquaculture (E)  
  Bio-ingenieurswetenschappen Biosysteemtechniek  
  Bio-ingenieurswetenschappen Bos- en natuurbeheer  
  Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie : Agrobiotechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie : Medische biotechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie : Moleculaire biotechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en gentechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie : Biochemische biotechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie : Chemische biotechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie : Voedingsbiotechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Katalytische technologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Land, water en klimaat  
  Bio-ingenieurswetenschappen Landbeheer  
  Bio-ingenieurswetenschappen Landbouwkunde  
  Bio-ingenieurswetenschappen Levensmiddelenwetenschappen en voeding  
  Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie  
  Bioscience engineering : agro- and ecosystems engineering (E)  
  Bioscience engineering: cell and gene biotechnology (E)  
  Bioscience engineering: cellular and genetic engineering (E)  
  Bioscience engineering: human health engineering (E)  
  Bioscience engineering: sustainable urban bioscience engineering (E)  
  Environmental science and technology (E)  
  Environmental Technology and Engineering (E)  
  Food Technology (E)  
  Health management in aquaculture (E)  
  Nutrition and food systems (E)  
  Rural Development (Erasmus Mundus) (E)  
  Soils and global change : Soil ecosystem services and global change (E)  
  Soils and global change : Soil-plant system processes and global change (E)  
  Sustainable and Innovative Natural Resource Management (Erasmus Mundus) (E)  
  Sustainable food packaging (E)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 20-03-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.