Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen
Afstudeerrichting: Milieutechnologie
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wetenschappen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

 


De opleiding bio-ingenieurswetenschappen is een ingenieursopleiding waarbij de vier basiswetenschappen (biologie, chemie, fysica en wiskunde) op een geïntegreerde manier aan bod komen.
De nadruk ligt hierbij op de levende materie, de micro-organismen, planten en dieren, in hun omgeving (water, lucht en bodem).
Een bio-ingenieur houdt zich bezig met de technologieën om die levende materie in te zetten voor gebruik in de maatschappij. De opbouw van de opleiding verschilt per universiteit.

Voor wie?
Je bent geboeid door alles wat er om je heen gebeurt met bodem, lucht, water, dier en plant en je bent geïnteresseerd in een ingenieursberoep.
De studies vereisen aanleg en belangstelling voor exact-wetenschappelijke vakken, zoals chemie, biologie, fysica en wiskunde. Algemeen mag je stellen dat je best in de laatste twee jaren SO ten minste zes uren wiskunde per week gekregen hebt. 
Veel hangt uiteraard ook af van je motivatie, intelligentie en het aantal uren studie dat je tijdens het academiejaar aankan.
Besef ook dat je heel wat tijd in een laboratorium zult doorbrengen. 

De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een ijkingstoets
De ijkingstoets test via meerkeuzevragen enkele vaardigheden die belangrijk zijn voor vakken die je krijgt in het eerste jaar van de opleiding bio-ingenieur. De inhoud van de vragen bouwt verder op de leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 6 uur wiskunde. De leerinhouden van zowel eerste, tweede als derde graad komen aan bod. De vragen peilen naar je redeneervermogen, begrippenkennis, wiskundige vaardigheden, wiskundige vraagstukken in een fysica-context en inzicht in chemie.
Deelname is niet verplicht en gratis. Inschrijven is verplicht.
Voor info: http://www.ijkingstoets.be 

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De bio-ingenieur vindt men vaak in technisch-commerciële of onderzoeksfuncties, zowel op het niveau van het middenkader als op het niveau van het management, in een zeer grote variatie van sectoren: de landbouw-, de fermentatie- en voedingsindustrie, de chemie, de agrochemie, de farmacie, het milieubeheer.
In functie van de gekozen specialisatie kan de bio-ingenieur terechtkomen in diverse industriële sectoren zoals de scheikundige en farmaceutische industrie, controlelaboratoria, productie, procesontwikkeling, kwaliteitscontrole, waterzuivering, afvalverwerking, maar ook in navormings- en ontwikkelingswerk.
De methode en werkwijze, verworven door de studie van de exacte wetenschappen, laat bovendien toe zich waar te maken in domeinen buiten het eigen vakgebied, bv. commerciële management- en informaticagerichte functies.
Bio-ingenieurs zijn ook werkzaam in de gezondheidssector, medische laboratoria en overheidsinstellingen, zoals het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Volksgezondheid of slachthuizen.
Hun taak bestaat hier uit inspectie van eetwaren, milieubeheer, het uitvoeren van analyses, veiligheid.
Er zijn ook tewerkstellingskansen in de land- en tuinbouwsector, bij milieuorganisaties of in ontwikkelingslanden.
Voor wie de specifieke lerarenopleiding volgt zijn er mogelijkheden als leerkracht in het onderwijs.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen binnen Bio-ingenieurswetenschappen zijn:

    Bio-ingenieurswetenschappen : Algemene opleiding (Academische bachelor - HO)
    Bio-ingenieurswetenschappen : Cel- en genbiotechnologie (Academische bachelor - HO)
    Bio-ingenieurswetenschappen : Chemie en voedingstechnologie (Academische bachelor - HO)
    Bio-ingenieurswetenschappen : Land- en bosbeheer (Academische bachelor - HO)
    Bio-ingenieurswetenschappen : Landbouwkunde (Academische bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Agro- and Ecosystems Engineering (E)  
  Aquaculture (E)  
  Bio-ingenieurswetenschappen Biosysteemtechniek  
  Bio-ingenieurswetenschappen Bos- en natuurbeheer  
  Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie : Agrobiotechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie : Medische biotechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie : Moleculaire biotechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en gentechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie : Biochemische biotechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie : Chemische biotechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie : Voedingsbiotechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Katalytische technologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen Land- en waterbeheer  
  Bio-ingenieurswetenschappen Landbeheer  
  Bio-ingenieurswetenschappen Landbouwkunde  
  Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie  
  Bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding  
  Bioscience Engineering: Human Health Engineering (E)  
  Environmental Technology and Engineering (Erasmus Mundus) (E)  
  Food Technology (E)  
  Nutrition and Rural Development (E)  
  Rural Development (Erasmus Mundus) (E)  
  Soils and global change (E) : Physical land resources and global change  
  Soils and global change (E) : Soils biochemistry and global change  
  Sustainable and Innovative Natural Resource Management (Erasmus Mundus) (E)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 24-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.