Opleiding: Syndicaal werk
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO
 
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Gedragswetenschappen, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

De opleiding Syndicaal werk bereidt cursisten voor op de job van vakbondsmedewerker of -afgevaardigde.
Het is een job met meerdere aspecten: onderhandelen met werkgevers, vertegenwoordigingswerk op verschillende niveaus, sociaal-juridisch advies verlenen aan werknemers, opzetten en coördineren van syndicale acties, vorming en sensibiliseren van werknemers, signaleren van problemen aan beleidsinstanties.


Wat leer je?
- Basis sociaal werk (menselijk gedrag en sociale omgeving, organisatiebeleid, methodische vorming, leer- en praktijkbegeleiding).
- Syndicaal werk (arbeidsrecht, syndicale actie, werkloosheidsreglementering, sociale zekerheidsrecht,...).
- Communicatieve vaardigheden, samenwerkingsvaardigheden, bemiddelen.
- Sociologische, psychologische, sociaal-economische, filosofische en ethische vraagstukken.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt  o.a. in lokale dienstencentra, vakbondsorganisaties, juridiische diensten in bedrijven ,...)  Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk (praktijkprojecten, werkplekleren,..).


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen. Informeer je hierover in de onderwijsinstelling.


Meer info:


UCLL

 
Studiepunten
  120
 
Instellingen
UC Leuven-Limburg, Campus Sociale School (18D)
    Groeneweg 151
3001 Heverlee
 
Gegevens bijgewerkt tot 28-06-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.