Opleiding: Maatschappelijk werk
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO
 
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Gedragswetenschappen, Recht, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

Als maatschappelijk werker ben je een brugfiguur tussen een persoon, zijn omgeving en de samenleving.


Je leert hoe je individuen en groepen kan versterken om (terug) greep te krijgen op hun situatie en om te participeren aan het maatschappelijk leven. Daarnaast bekwamen we je ook in het aangaan en onderhouden van de dialoog met alle betrokkenen bij een probleemsituatie. Aanknopingspunten kunnen problemen zijn die mensen hebben met zichzelf (vb. psychische problemen) of problemen tussen mensen onderling (vb. relatieproblemen). Het kan ook gaan over problemen tussen individuen en organisaties (vb. afbetalingsproblemen) of om problemen tussen mensen en de overheid (vb. problemen met de werkloosheidsreglementering).


Het werkterrein is bijzonder ruim en uiteenlopend. Je werkt onder meer in: de jeugdzorg, buurtwerkingen, wijkwerkingen, gevangenissen, de gezondheidszorg, voorzieningen voor gehandicapten ...


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. in instellingen voor jongeren, gavangenissen, sociale organisaties,... Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk (praktijkprojecten, werkplekleren,...).


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, werken met 'Skill labs',...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Let wel dat deze opleiding niet leidt tot de wettelijk beschermde titel van maatschappelijk assistent.
Hiervoor moet na deze opleiding nog een vervolgtraject gevolgd worden in het professioneel hoger onderwijs.

 
Studiepunten
  120
 
Instellingen
Odisee, Campus Brussel (14A)
    Warmoesberg 26
1000 Brussel
AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training ) ()
    Noorderplaats 2
2000 Antwerpen
Thomas More, Campus Sanderus (10B)
    Molenstraat 8
2018 Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid (9H)
    Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
Thomas More, Campus Turnhout (12C)
    Campus Blairon 800
2300 Turnhout
Thomas More, Campus Geel (12A)
    Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
AP Hogeschool, Campus Dodoens ()
    Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
Hogeschool UCLL, Campus Sociale School (18D)
    Groeneweg 151
3001 Heverlee
Hogeschool UCLL, Campus Oude Luikerbaan (20A)
    Oude Luikerbaan 79
3500 Hasselt
Howest, Campus Brugge Centrum (25A)
    Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk (27A)
    Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
Arteveldehogeschool, Campus Zwijnaardsesteenweg ()
    Zwijnaardse steenweg 312-316
9000 Gent
Arteveldehogeschool, Campus Tinelstraat ()
    Edgard Tinelstraat 92
9040 Sint-Amandsberg
 
Gegevens bijgewerkt tot 14-02-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.