Opleiding: Maatschappelijk werk
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO
 
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Gedragswetenschappen, Recht, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

Je hebt een open mind en komt graag in contact met mensen die een ander wereldbeeld, een andere visie of andere meningen hebben dan jij. Je wil verschil kunnen maken voor mensen, de buurt, de samenleving.  Als maatschappelijk werker (niet: assistent) ben je een brugfiguur tussen een persoon, zijn omgeving en de samenleving. 


Via deze graduaatsopleiding leer je hoe je individuen en groepen kan versterken om (terug) greep te krijgen op hun situatie en om te participeren aan het maatschappelijk leven.
In de opleiding gaat er veel aandacht naar 'communicatie'. Zodat je de dialoog kunt aangaan én onderhouden met alle betrokkenen bij een probleemsituatie. 


Het werkterrein is bijzonder ruim en uiteenlopend. Je kan later onder meer werken in: de jeugdzorg, buurtwerkingen, wijkwerkingen, gevangenissen, de gezondheidszorg, voorzieningen voor gehandicapten ...


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. in instellingen voor jongeren, gavangenissen, sociale organisaties,... Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk (praktijkprojecten, werkplekleren,...).


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, werken met 'Skill labs', de graduaatsopleiding kàn afgesloten worden met een graduaatsproef...). Informeer je daarover bij de instellingen.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Let wel: deze opleiding leidt niet tot de wettelijk beschermde titel van maatschappelijk assistent.
Hiervoor moet na deze opleiding nog een vervolgtraject gevolgd worden in het professioneel hoger onderwijs.

 
Studiepunten
  120
 
Instellingen
Odisee, Campus Brussel (14A)
    Warmoesberg 26
1000 Brussel
AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Noorderplaats) ()
    Noorderplaats 2
2000 Antwerpen
Thomas More, Campus Sanderus (10B)
    Molenstraat 8
2018 Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid (9H)
    Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
Thomas More, Campus Turnhout (12C)
    Campus Blairon 800
2300 Turnhout
Thomas More, Campus Geel (12A)
    Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
AP Hogeschool Antwerpen, Campus Dodoens ()
    Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
Hogeschool UCLL, Campus Sociale School (18D)
    Groeneweg 151
3001 Heverlee
Hogeschool UCLL, Campus Hasselt (20A)
    Oude Luikerbaan 79
3500 Hasselt
Howest, Campus Brugge Centrum (25A)
    Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk (27A)
    Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
Arteveldehogeschool, Campus Zwijnaardsesteenweg ()
    Zwijnaardse steenweg 312-316
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 29-11-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.