Opleiding: Sociologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Recht, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

De sociologie bestudeert menselijk groepsgedrag in relatie tot de maatschappelijke verschijnselen. Men bestudeert de gehele samenleving en de wisselwerking tussen groepen erbinnen.


Sociologie zoekt naar samenhang en verklaringen. De sociologie heeft een brede kijk op de samenleving en is daarom een wetenschap met veel raakvlakken met andere sociale wetenschappen en disciplines. Om die reden staan volgende vakken op het programma: politieke en sociale geschiedenis, wijsbegeerte, statistiek, communicatiewetenschap, methodes van sociaal onderzoek, psychologie, sociologie, economie.


Voor wie?  • Om sociologie te studeren, moet je in de eerste plaats belangstelling hebben voor mens en samenleving. Je bent nieuwsgierig naar het hoe en waarom van verschillende maatschappelijke fenomenen, je voelt je uitgedaagd om antwoorden van voorgangers in vraag te stellen en om naar nieuwe antwoorden te zoeken.

  • Er is weinig specifieke voorkennis vereist; een goede algemene begaafdheid is wel essentieel.

  • Verder kunnen een sterk redeneervermogen, een goed geheugen en de capaciteit om verbanden te leggen je slaagkansen verhogen.

  • Om het werk van anderstalige onderzoekers te begrijpen en om je kansen op de arbeidsmarkt te verhogen is een goede kennis van Frans en Engels vereist.

  • Voor statistiek heb je elementaire kennis van wiskunde nodig: verzamelingenleer / getallen en rekenkundige bewerkingen / vergelijkingen / lineaire functies en grafieken / kansen en kansrekenen / elektronische rekenbladen.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Sociologen zijn onderzoekers die men vooral aantreft in overheidssectoren, waar ze via sociologisch onderzoek ondersteuning bieden aan beleidsmakers.
Ook studiediensten van politieke parijen, vakbonden, ziekenfondsen, sociale organisaties e.d. bieden mogelijkheden.
Daarnaast worden ze vaak ingeschakeld in vormings- of onderwijstaken binnen verenigingen, openbare besturen of ondernemingen.
Sociologen vind je zowel in beleidsvoorbereidende als in managementfuncties terug.
Ze werken vaak als redacteur of journalist bij geschreven pers, radio, televisie.
Bij de overheid doen ze aan wetenschappelijk onderzoek.
Tewerkstelling in het onderwijs (na het volgen van een lerarenopleiding), de culturele sector, bij internationale organisaties, lokale besturen is mogelijk.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
 Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Communicatiewetenschappen : Communicatiemanagement  
  Communicatiewetenschappen : Film- en televisiestudies  
  Communicatiewetenschappen : Journalistiek  
  Communicatiewetenschappen : Journalistiek in de digitale samenleving  
  Communicatiewetenschappen : Media en samenleving  
  Communicatiewetenschappen : Media, cultuur en beleid  
  Communicatiewetenschappen : Media, strategie en marketing  
  Communicatiewetenschappen : Mediapsychologie  
  Communicatiewetenschappen : Mediastudies  
  Communicatiewetenschappen : Nieuwe media en maatschappij  
  Communicatiewetenschappen : Strategie en organisatie  
  Communicatiewetenschappen : Strategische communicatie  
  Communication sciences: digital media and society (E)  
  Communication studies : Digital Media in Europe (E)  
  Communication studies : Journalism and Media in Europe (E)  
  Conflict and Development Studies (E)  
  Digital communication leadership (E)  
  Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen  
  EU-studies  
  Filmstudies en visuele cultuur  
  Global Studies (Erasmus Mundus) (E)  
  International Politics (E)  
  Internationale betrekkingen en diplomatie  
  Overheidsmanagement en -beleid  
  Political Science (E)  
  Political science: European an international governance ((E)  
  Politieke communicatie  
  Politieke wetenschappen : Democratie en leiderschap  
  Politieke wetenschappen : Internationale politiek  
  Politieke wetenschappen : Nationale politiek  
  Politieke wetenschappen : zonder specifieke afstudeerrichtingen  
  Public sector innovation and eGovernance (E)  
  Sociaal werk  
  Sociaal werk en sociaal beleid  
  Sociale en militaire wetenschappen (KMS)  
  Sociologie  
  Sociology (E)  
  Vergelijkende en internationale politiek  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Main Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 11-02-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.