Opleiding: Sociaal-economische wetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Economie, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

 


Sociaal-economische wetenschappen is een studie op het grensgebied van sociologie, recht en economieIn de loop van de 3 bachelorjaren krijg je een stevige basis: • in verschillende sociaal-wetenschappelijke disciplines enerzijds

 • in economie en bedrijfskunde anderzijds 


Wiskunde en statistiek zijn onmisbaar in je studieprogramma. In deze kwantitatieve opleidingsonderdelen verzamel je de kennis en de kunde om onderzoek op te zetten, uit te voeren en te evalueren, en om onderzoeksresultaten van collega’s kritisch te analyseren.
Je werkt ook aan je kennis van het Engels, Frans, Duits en/of Spaans. Op het einde van de bacheloropleiding moet je voor minstens 2 talen niveau 2 bereikt hebben.
Je kan je studieprogramma grotendeels zelf samenstellen: per studiedomein kies je zelf welke opleidingsonderdelen je opneemt.
In het tweede en derde jaar krijg je de kans om je verder te verdiepen in 1 discipline door een zwaartepunt te kiezen. Er zijn 4 zwaartepunten: • bedrijfskunde

 • economische analyse

 • sociologische analyse

 • sociaal-economische analyse 


De opleiding behoort tot 2 studiegebieden, namelijk Economische en Toegepaste economische wetenschappen + Politieke en Sociale wetenschappen. 


Voor wie?
Sociaal-economische wetenschappen kies je vanuit een grote belangstelling voor economie, mens en maatschappij. 
Economische of juridische voorkennis is niet vereist.
Voor wiskunde wordt voortgebouwd op de kennis van het programma uit het algemeen secundair onderwijs met 4 uur wiskunde per week.
Voor de talen Engels en Frans wordt uitgegaan van het niveau van het aso. Voor Duits en Spaans wordt van nul gestart.


De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een ijkingstoets
Met deze toets ontdek je of je voldoende academisch potentieel én de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden hebt om te starten in een opleiding economische wetenschappen of toegepaste economische wetenschappen.
De toets is gebaseerd op leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met minstens 4 uur wiskunde. De toets peilt zowel naar wiskundevaardigheden en begrippenkennis, als naar je analytisch inzicht. Daarnaast wordt ook je academisch potentieel in kaart gebracht met een test van academische taalvaardigheid,  begrijpend lezen en wetenschappelijke vaardigheden (interpreteren van grafieken, wetenschappelijk redeneren).
Deelname is gratis en niet verplicht. Als je wil deelnemen moet je je wel vooraf inschrijven!
Voor info: http://www.ijkingstoets.be 

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master).
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Afgestudeerden in de Sociaal-economische wetenschappen komen in aanmerking voor administratieve en beheersfuncties, verzorgen en sturen van interne en externe communicatie, marketing, opinieonderzoeker bij reclamebureaus, onderzoekswerk.
Ook een loopbaan in de media, de culturele sector en communicatieve functies (redacteur, productieleider of beleidsmedewerker bij geschreven pers, radio, televisie, film) behoort tot de mogelijkheden.
Er zijn mogelijkheden in het onderwijs na het volgen van een lerarenopleiding.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  African Studies (E)  
  Bedrijfscommunicatie  
  Bio-informatica  
  Bioinformatics : Bioscience Engineering (E)  
  Bioinformatics : Engineering (E)  
  Bioinformatics : Systems Biology (E)  
  Bioinformatics (E)  
  Cultural studies (E)  
  Culturele studies  
  Diplomacy and Global Governance (E)  
  Economie, recht en bedrijfskunde  
  Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen  
  Educatieve masteropleiding Economie  
  Educatieve masteropleiding Talen  
  Erfgoedstudies  
  EU External Relations (E)  
  European Studies: Transnational and global perspectives (E)  
  Europese studies: Transnationale en mondiale perspectieven  
  Gender en diversiteit  
  Global Peace, Security and Strategic Studies (E)  
  International Conflict and Security (E)  
  International Development (E)  
  International Law (E)  
  International Migration (E)  
  International Political Economy (E)  
  International Relations (E)  
  Milieuwetenschap  
  Nanoscience and nanotechnology (Erasmus mundus) (E)  
  Nanoscience, nanotechnology and nanoengineering (E)  
  Nanowetenschappen, Nanotechnologie en Nano-engineering  
  Oost-Europese talen en culturen  
  Oosterse talen en culturen : China  
  Oosterse talen en culturen : India  
  Oosterse talen en culturen : Japan  
  Oosterse talen en culturen : Midden-Oosten Studies  
  Physical land resources : Land resources engineering (E)  
  Physical land resources : Soil science (E)  
  Political Strategy and Communication (E)  
  Sociaal-economische wetenschappen  
  Stedenbouw en ruimtelijke planning  
  Taal- en regiostudies : Arabistiek en Islamkunde  
  Taal- en regiostudies : Japanologie  
  Taal- en regiostudies : Sinologie  
  Taal- en regiostudies : Slavistiek en Oost-Europakunde  
  Taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten  
  Toerisme  
  Urban studies (E)  
  Veiligheidswetenschappen  
  Water Resources Engineering (E)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
 • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
 • http://www.ugent.be/studiekiezer
 • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
 • http://www.associatie-antwerpen.be/
 • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 06-03-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.