Opleiding: Agro- en Biotechnologie
Afstudeerrichting: Agro-industrie
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Biotechniek
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Landbouw, Natuurwetenschappen, Tuinbouw,
 
 
Klemtonen
 

Agro- en biotechnologie is een praktijkgerichte opleiding.
Het programma binnen agro-industrie bestaat uit een mix van:  • Vakken over landbouwproductie: plantaardig (bv.plantenbescherming en groenteteelt) en dierlijk (bv. veeteelt, veevoeding en duurzame bouwtechnieken).

  • Vakken over agrowetenschappen (bv. microbiologie).

  • Vakken over de agrarische industrie (bv. conserveringsprocessen en mengvoedertechnologie).

  • Vakken over milieu (bv. milieutechnologie).

  • Vakken over ondernemen en maatschappij (bv. landbouwmanagement& en kostprijsanalyse).

  • Werkveldverkenning via talrijke bedrijfsbezoeken.

  • Talrijke oefen-, labo- en praktijksessies.


Voor wie?
Een welbepaalde voorkennis vanuit het secundair onderwijs is niet nodig.
De meeste vakken beginnen vanaf nul.
Een stevige basis voor chemie is wel mooi meegenomen.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Je wordt opgeleid tot een middenkaderfunctie in een agro-industriële onderneming of als dienstverlener in de land- en tuinbouwsector.
De afstudeerrichting agro-industrie bereidt je grondig voor op functies die zeer uiteenlopend kunnen zijn: technisch-commerciële functies in de agrarische dienstensector, administratieve en consulentfuncties binnen diverse overheidsadministraties m.b.t. de agrarische sector,
kwaliteitsbewakende functies in productiebedrijven, productie-managementfuncties zowel in de verwerkende voedingsindustrie als in de toeleveringsindustrie (bvb. veevoederbedrijven).

Volgende beroepen komen frequent voor op de beroepenlijst van een bachelor in agro- en biotechnologie: bedrijfsleider land- of tuinbouwbedrijf, voedingstechnoloog, technisch commercieel verantwoordelijke, tuinaannemer, aankoper in agrarische en para-agrarische bedrijven, groenbeheerder, medewerker in een controledienst, milieuverantwoordelijke, kwaliteitscontroleur, technisch adviseur, productieverantwoordelijke, leerkracht land- en tuinbouwonderwijs, natuureducatief medewerker, medewerker onderzoeksstation, bedrijfsvoorlichter, bedrijfsverzorger, dierenartsassistent, verantwoordelijke loonwerkbedrijf, verkoper van landbouwmachines.

Hier een overzicht van mogelijke beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen van Agro- en Biotechnologie zijn:

    Agro- en Biotechnologie : Biotechnologie (Professionele bachelor - HO)
    Agro- en Biotechnologie : Dierenzorg (Professionele bachelor - HO)
    Agro- en Biotechnologie : Groenmanagement (Professionele bachelor - HO)
    Agro- en Biotechnologie : Landbouw (Professionele bachelor - HO)
    Agro- en Biotechnologie : Tuinbouw (Professionele bachelor - HO)
    Agro- en Biotechnologie : Voedingstechnologie (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Hogeschool VIVES, Campus Roeselare (27E)
    Wilgenstraat 32
8800 Roeselare
 
Gegevens bijgewerkt tot 13-02-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.