Opleiding: Tandheelkunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Tandheelkunde
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO: Chemie, Wetenschappen,
 
 
Bijzondere toelating
 

Buiten de gewone toelatingsvoorwaarden tot het hoger onderwijs, moet je slagen in het door de overheid georganiseerde interuniversitaire toelatingsexamen. 
Bij inschrijving aan een universiteit moet het bewijs van geslaagd zijn worden voorgelegd.
Het is vanaf 2018 een vergelijkend examen
De deelnemers worden gerangschikt op basis van hun score en de hoogst gerangschikten kunnen met de opleiding starten. Het aantal toegelaten studenten wordt vastgelegd bij decreet: 1.102 voor de opleiding arts en 135 voor de opleiding tandarts. 
Er komt een apart toelatingsexamen voor artsen en tandartsen. Beide examens vinden plaats in Brussel. Op dinsdag 2 juli 2019 voor artsen, op woensdag 3 juli 2019 voor tandartsen. Zo kunnen kandidaten met interesse in de twee opleidingen beide examens afleggen. De vergelijkende formule laat niet toe dat er een tweede examenmoment blijft in augustus, omdat de kandidaten per opleiding op één lijst moeten kunnen worden gerangschikt.  
De timing begin juli laat toe dat alle kandidaten uiterlijk op 1 augustus weten of ze tot de opleiding toegelaten worden. 
De inhoud van de examens ligt in lijn met vorig jaar, maar de moeilijkheidsgraad zal lager liggen. Het definitieve leerstofoverzicht zal, zoals ieder jaar, ten laatste in januari 2018 beschikbaar zijn op de website van het toelatingsexamen. Naast kennis en inzicht in de wetenschappen blijven de examens ook peilen naar meer generieke competenties, zoals communicatieve vaardigheden.
Vanaf januari is er meer info beschikbaar op www.toelatingsexamenartstandarts.be.
Info over de slaagkansen (oud systeem), gezien vanuit de richtingen van de derde graad vind je hier. 

 
Klemtonen
 

Algemene info


Tandheelkunde omvat de gehele gezondheidszorg van de mondholte, zowel curatief als preventief.
In het 1ste bachelorjaar wordt wetenschappelijke en medische basiskennis verworven via vakken als biofysica, scheikunde, biologie, weefselleer, ontleedkunde, embryologie. 
In deze vakken wordt telkens de relevantie voor de mondzorg aangetoond. 
Daarnaast start men met vaardigheidstraining.


Voor wie?
Je moet slagen voor het toelatingsexamen.
Je moet beschikken over goede omgangstechnieken en een goede fijne motoriek. 
Ook een behoorlijk gezichtsvermogen is belangrijk. 

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De meeste tandartsen starten een eigen praktijk via een eenmanszaak of een groepspraktijk.
Anderen gaan werken in ziekenhuizen of poliklinieken.
Enkelingen werken in administratieve diensten (verzekeringen, ministeries, …).
Ook de uitbouw van forensische of gerechtelijke tandheelkunde en de ontwikkeling van software voor tandartsen (dental computing) zijn mogelijkheden voor jonge tandartsen.
De farmaceutische industrie is ook een mogelijke werkgever.
Er is een tendens tot het volgen van verder gespecialiseerde opleidingen (orthodontie, kindertandheelkunde, parodontologie, …) om nadien een gespecialiseerde praktijk uit te bouwen.


Als je algemeen tandarts wil worden met een eigen, door het RIZIV erkende praktijk, moet je na het behalen van je diploma nog één opleidingsfase voltijds (betaald) stage lopen in een erkend
stagecentrum.
Tegelijkertijd volg je ook een theoretisch onderwijspakket: truncus communis, erkenning algemeen tandarts (60 uur) en seminaries ‘geïntegreerde patiënten behandeling
voor de algemene tandarts’ (24 uur).
Het geheel werk je af met je scriptie.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
 Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Tandheelkunde  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 27-08-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.