Opleiding: Procesgericht en systeemtheoretisch werken met individuen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Belangstellingsdomeinen:
Schoolvakken SO:
 
 
Klemtonen
 

KdG

 
Studiepunten
  20
 
Instellingen
Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid (9H)
    Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 11-05-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.