Opleiding: Farmaceutische wetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Farmaceutische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten,
Schoolvakken SO: Apotheek, Chemie, Wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

Farmacie is de studie van de geneesmiddelen en dit naar structuur, fysisch-chemische eigenschappen, bereidingswijze, toedieningsvormen en werking. Het is in feite een combinatie van biologie, scheikunde en geneeskunde.


In het 1e bachelorjaar verwerf je naast algemene competenties (kritische informatieverwerving, rapportering, …) grondige wetenschappelijke competentie door vakken als wiskunde, fysica, chemie, biologie. In het 2e jaar wordt de opgedane basiskennis gevat vanuit een farmaceutisch perspectief met vakken als medische biochemie, biofysica, fysiologie. In het 3e bachelorjaar ligt het accent volledig op de farmaceutische kennis (farmaceutische biotechnologie, farmacologie, farmacotherapie …).


De bacheloropleiding is volledig gemeenschappelijk. Vanaf het 1e masterjaar moet worden gekozen tussen: • Farmaceutische zorg

 • Geneesmiddelenontwikkeling


Beide opleidingen leiden tot de titel van ‘apotheker’.


De Master in de farmaceutische zorg vormt je vooral tot een expert in de werking en het gebruik van geneesmiddelen. Het is een maatschappelijk gerichte opleiding die je voorbereidt op een functie in een openbare of een ziekenhuisapotheek. Hierbij staat de wisselwerking tussen geneesmiddel, patiënt en andere zorgverstrekkers centraal.


De Master in de geneesmiddelenontwikkeling is een meer exact-wetenschappelijke of industrie gerichte opleiding in farmaceutische technologie, analyse van geneesmiddelen, drug-design of moleculaire biologie. De master is gericht op een latere functie in het wetenschappelijk onderzoek of de farmaceutische industrie.


Voor wie? • Omdat de scheikundige disciplines een belangrijke basis vormen van de studie voor apotheker zowel in de bacheloropleiding (bv. algemene chemie) als in de masteropleiding (bv. medicinale chemie), is interesse en aanleg voor chemie, maar ook voor andere exacte wetenschappen, een belangrijke vereiste.

 • Je moet vaardig zijn en nauwkeurig kunnen werken. Besef dat het aantal uren dat je in een laboratorium doorbrengt een groot deel van je studietijd zal innemen.

 • Theoretisch is het vertrekpunt bij de aanvang van de apothekersstudie ‘nul’. Toch dient aangestipt dat de meeste docenten ervan uitgaan dat je reeds enige voorkennis hebt en dat een aantal begrippen je niet onbekend zijn (cfr. het overbruggingsonderwijs in september).

 • Een mogelijke hindernis is bovendien het hogere tempo waaraan de te studeren materie wordt aangeboden en het veel uitgebreider volume van de leerstof in vergelijking met het secundair onderwijs.

 • Als je voor het beroep van apotheker opteert, moet je beschikken over een aantal karakteristieken en eigenschappen, die de ‘all round’ apotheker sieren, zoals zin voor verantwoordelijkheid en precisie, interesse voor sociaal contact, organisatievermogen, creativiteit, interesse voor research en ook voor informatica.


De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een starttoets. Deelname is verplicht en gratis. Je moet vooraf inschrijven.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De jobinvulling is sterk afhankelijk van waar de master in de Farmaceutische wetenschappen terechtkomt: in een apotheek, in een bedrijf, in het wetenschappelijk onderzoek, op een ministerie.
De apotheker in een officina is de eindverantwoordelijke in de geneesmiddelensector: hij levert de medicatie, geeft informatie en advies over het gebruik en volgt het verdere verloop van de behandeling op.
Omwille van de vestigingswetgeving zijn de kansen op een eigen apotheek eerder beperkt, hoewel er uiteraard tewerkstellingsmogelijkheden als apotheker in een apotheek blijven, maar dan in loondienst.
De apotheker in het wetenschappelijk onderzoek bestudeert oorzaken en gevolgen van velerlei aandoeningen en zoekt naar oplossingen.
De apotheker in de farmaceutische industrie doet onderzoek naar geneesmiddelen en is ook belast met toezicht op fabricage en kwaliteitscontrole.
Er zijn zo tal van tewerkstellingsmogelijkheden: coördinerende of onderzoeksfuncties in de farmaceutische industrie, voedingsnijverheid, scheikundige nijverheid, cosmetica, ziekenhuizen (apotheker of wetenschappelijk onderzoeker), overheid (Ministerie van Volkgezondheid of Leefmilieu), openbare diensten, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (mits lerarenopleiding), …


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Farmaceutische zorg  
  Geneesmiddelenontwikkeling : Apotheker  
  Geneesmiddelenontwikkeling : Biofarmaceutische wetenschappen  
  Geneesmiddelenontwikkeling : zonder specifieke afstudeerrichtingen  
  Pharmaceutical engineering (E)  
  Sustainable drug discovery (E)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
 • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
 • http://www.ugent.be/studiekiezer
 • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
 • http://www.associatie-antwerpen.be/
 • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Health Campus (15D)
    Laarbeeklaan 103
1090 Jette
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 22-03-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.