Opleiding: Biomedische wetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Biomedische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Fysica, Wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

 


De biomedische wetenschappen zijn een kruispunt tussen diverse disciplines uit de positieve wetenschappen: scheikunde, wiskunde, biologie, natuurkunde, geneeskunde, farmacie, milieuwetenschappen, informatica.
Biomedische wetenschappen bestudeert de gezonde en zieke mens en relevante diermodellen.
Met de nadruk op de mens onderscheidt biomedische wetenschappen zich duidelijk van de richtingen biologie, bio-ingenieur en diergeneeskunde.
De opleiding is niet gericht op het verwerven van klinische vaardigheden (dit komt aan bod in geneeskunde en farmacie), maar bereidt wel voor op technologisch of wetenschappelijk onderzoek in een klinische context. Nieuwe evoluties op het terrein de moleculaire wetenschap (gen- en eiwitonderzoek), de bio-informatica, de bio-elektronica en de medische beeldvorming spelen een belangrijke rol.
Wat beoogt men in de opleiding?
- verwerven van een grondige wetenschappelijke vorming in de natuurwetenschappen en de medische wetenschappen
- kennis van en inzicht in het functioneren van het menselijk lichaam
- kunnen verwerken en interpreteren van informatie en actuele onderzoekstechnieken kunnen uitvoeren om in een biomedisch laboratorium te functioneren en zich te ontwikkelen tot een zelfstandig onderzoeker. Het 1ste bachelorjaar is gemeenschappelijk.De natuurwetenschappelijke basisvorming staat centraal: natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. Afhankelijk van de gekozen universiteit is er vanaf het 2de of 3de bachelorjaar keuze uit diverse opleidingsonderdelen.Vanaf het 2de jaar ligt het accent meer op geneeskundige vakken (embryologie, anatomie, histologie en fysiologie) en methodologische vakken (microscopische technieken, medische laboratoriumtechnieken, celcultuur, biostatistiek, data-analyse).


Voor wie?
Leerlingen uit sterk wetenschappelijke richtingen (bv. Wetenschappen-Wiskunde, Latijn-Wetenschappen en Latijn-Wiskunde) hebben een stevige vertrekbasis voor deze studie.
Andere vooropleidingen vergen extra inzet van de student.
Voor de cursussen scheikunde en natuurkunde is er geen bijkomende voorkennis vereist.
Voor wiskunde is 4u een minimum.


De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een ijkingstoets
Deelname is niet verplicht en gratis. Als je wil deelnemen moet je je vooraf inschrijven.
Voor info: http://www.ijkingstoets.be 

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De biomedicus is een wetenschapper op medisch gebied.
Hij richt zich op ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op onze gezondheid.
De biomedicus werkt niet rechtstreeks met patiënten maar is wel de schakel tussen de klinische geneeskunde en de medische technologie.
Hij is meestal tewerkgesteld in laboratoria waar hij onderzoek doet in functie van ziekten herkennen, voorkomen en genezen. Afgestudeerden hebben jobmogelijkheden in publieke en private sectoren.
De grootste afzetmarkt is het wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten, in ziekenhuislaboratoria en in de farmaceutische industrie.
Er zijn ook mogelijkheden in de biotechnologie, milieu- en voedingssector, medische research, epidemiologie, ecologie.
Bij de overheid zijn er (coördinerende) functies in diensten en ministeries op het terrein van milieu, voeding, ecologie, onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Biomedical Sciences : Bioelectronics and Nanotechnology (E)  
  Biomedical Sciences : Environmental Health Sciences (E)  
  Biomedical Sciences : Molecular mechanisms in health and disease (E)  
  Biomedical sciences (E)  
  Biomedical sciences: Infectious and Tropical Diseases (Research) (E)  
  Biomedical sciences: Neurosciences (Research) (E)  
  Biomedische wetenschappen : Biomedical research  
  Biomedische wetenschappen : Biomedisch basis- en translationeel onderzoek  
  Biomedische wetenschappen : Infectious and tropical deseases  
  Biomedische wetenschappen : Klinisch wetenschappelijk onderzoek  
  Biomedische wetenschappen : Klinische biomedische wetenschappen  
  Biomedische wetenschappen : Management en bedrijfsleven  
  Biomedische wetenschappen : Management en communicatie in de biomedische wetenschappen  
  Biomedische wetenschappen : Moleculaire mechanismen van ziekte  
  Biomedische wetenschappen : Neurosciences  
  Biomedische wetenschappen : Toegepaste biomedische wetenschappen  
  Leading International Vaccinology Education (Erasmus Mundus)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Health Campus (15D)
    Laarbeeklaan 103
1090 Jette
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Gebouw D ()
    Agoralaan
3590 Diepenbeek
KU Leuven, Campus Kulak Kortrijk (2A)
    E.Sabbelaan 53
8500 Kortrijk
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 07-09-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.