Opleiding: Wijsbegeerte
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,
 
 
Klemtonen
 

De opleiding heeft als doel een aantal filosofische basisvaardigheden te verwerven en een systematisch en historisch inzicht te krijgen in vraagstelling, antwoorden en ontwikkelingen in de belangrijkste domeinen van de filosofie: de metafysica, de algemene en toegepaste ethiek, de logica, de ken- en wetenschapsleer, de wijsgerige psychologie en de antropologie.


De studie van de mens in de breedst mogelijke zin komt aan bod: fundamentele en actuele vragen rond het zijn, de zin en onzin, betekenis van het menselijk handelen, taal en cultuur, godsdienst en politiek.


Je ontwikkelt in deze opleiding het vermogen om autonoom te denken en een standpunt in te nemen in actuele wijsgerige en maatschappelijke debatten.


Globaal genomen steunt de opleiding op volgende componenten: • historisch-filosofische vakken

 • systematisch-filosofische vakken

 • filosofische vaardigheden en onderzoek

 • socio-ethische vakken

 • filosofische teksten

 • taalvakken


Al naargelang de gekozen onderwijsinstelling zijn er verschillende combinatiemogelijkheden volgens een minor-, majorsysteem, wat doorstroming mogelijk maakt naar tal van masters, al dan niet na een voorbereidingsprogramma.


Voor wie? • Je hebt een open geest en historisch bewustzijn. 

 • Je hebt een brede interesse en intellectuele nieuwsgierigheid. Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk. 

 • Je bent geïnteresseerd in fundamentele vragen over de mens, religie, ethiek, wetenschap, kunst en cultuur.

 • Je houdt van lezen, schrijven en discussiëren. 

 • Je (passieve) talenkennis van Engels, Frans en Duits is voldoende om vakliteratuur vlot te begrijpen, of je bent bereid je talenkennis bij te schaven.

 • Je kunt abstract en conceptueel denken. 

 • Je staat kritisch tegenover eigen opvattingen en aangereikte theorieën. Je beseft dat de antwoorden op al je vragen niet zomaar voor het grijpen liggen. Filosofie houdt zich dikwijls meer bezig met problemen uitdiepen dan met antwoorden geven.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Het is niet eenvoudig om een beeld te schetsen van jobvooruitzichten en jobinvulling voor filosofen, omdat deze opleiding niet direct tot een bepaald beroep opleidt.
Uit de praktijk blijkt dat heel wat studenten deze richting volgen zonder direct een job voor ogen te hebben of te ambiëren.
Zij doen dit louter uit interesse of persoonlijke vervolmaking.
Een aantal afgestudeerden komt terecht in de openbare sector in niet-specifieke functies die openstaan voor alle afgestudeerden van dit niveau.
Via een lerarenopleiding komen er heel wat afgestudeerden in het onderwijs terecht (voornamelijk het hoger onderwijs).
Andere mogelijkheden zijn er zeker ook in de pastorale sector (jongeren, gevangenissen, ontwikkelingswerk), de vormingssector (socio-culturele organisaties).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Moraalwetenschappen  
  Philosophy (E)  
  Philosophy (Research Master) (E)  
  Wijsbegeerte  
  Wijsbegeerte en moraalwetenschappen : Moraalwetenschappen en humanistiek  
  Wijsbegeerte en moraalwetenschappen : Wijsbegeerte  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
 • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
 • http://www.ugent.be/studiekiezer
 • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
 • http://www.associatie-antwerpen.be/
 • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 14-02-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.