Opleiding: Wijsbegeerte
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,
 
 
Klemtonen
 

 


De opleiding heeft als doel een aantal filosofische basisvaardigheden te verwerven en een systematisch en historisch inzicht te krijgen in vraagstelling, antwoorden en ontwikkelingen in de belangrijkste domeinen van de filosofie: de metafysica, de algemene en toegepaste ethiek, de logica, de ken- en wetenschapsleer, de wijsgerige psychologie en de antropologie.
De studie van de mens in de breedst mogelijke zin komt aan bod: fundamentele vragen rond het zijn, de zin en onzin, betekenis van het menselijk handelen, taal en cultuur, godsdienst en politiek.
Globaal genomen steunt de opleiding op volgende componenten:
- historisch-filosofische vakken
- systematisch-filosofische vakken
- filosofische vaardigheden en onderzoek
- socio-ethische vakken
- filosofische teksten
- taalvakken.
Al naargelang de gekozen onderwijsinstelling zijn er verschillende combinatiemogelijkheden volgens een minor-, majorsysteem; wat doorstroming mogelijk maakt naar tal van masters, al dan niet na een voorbereidingsprogramma. 


Voor wie?
Om aan de opleiding te beginnen, heb je geen specifieke inhoudelijke voorkennis nodig.
Een goede algemene begaafdheid volstaat. Een speciale belangstelling voor de diepere vragen van het menselijke (samen)leven is echter wel vereist. Kennis van Engels, Frans en Duits is handig om de vakliteratuur vlot te begrijpen.
Bovendien moet je bereid zijn om je zonder vooroordelen in te werken in filosofische vragen, en om regelmatig en zelfstandig te werken. 

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Het is niet eenvoudig om een beeld te schetsen van jobvooruitzichten en jobinvulling voor filosofen, omdat deze opleiding niet direct tot een bepaald beroep opleidt.
Uit de praktijk blijkt dat heel wat studenten deze richting volgen zonder direct een job voor ogen te hebben of te ambiëren.
Zij doen dit louter uit interesse of persoonlijke vervolmaking.
Een aantal afgestudeerden komt terecht in de openbare sector in niet-specifieke functies die openstaan voor alle afgestudeerden van dit niveau.
Via een lerarenopleiding komen er heel wat afgestudeerden in het onderwijs terecht (voornamelijk het hoger onderwijs).
Andere mogelijkheden zijn er zeker ook in de pastorale sector (jongeren, gevangenissen, ontwikkelingswerk), de vormingssector (socio-culturele organisaties).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Moraalwetenschappen  
  Philosophy (E)  
  Philosophy (Research Master) (E)  
  Wijsbegeerte  
  Wijsbegeerte en moraalwetenschappen : Moraalwetenschappen en humanistiek  
  Wijsbegeerte en moraalwetenschappen : Wijsbegeerte  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 04-03-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.