Opleiding: Moraalwetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Moraal/NC Zedenleer, Wijsgerige stromingen,
 
 
Klemtonen
 

Moraalwetenschappen wil inzicht verstrekken in het morele handelen en denken in de breedste zin van het woord. Naast een grondige theoretische benadering is ook inzicht in de concrete morele ideeën, redeneringen en gedragingen van individuen en groepen belangrijk.
Je start het eerste jaar met een aantal algemeen vormende vakken die een brede omkadering bieden zodat je basisinzichten verwerft in de humane wetenschappen (faculteitsbreed). Als toekomstige moraalwetenschapper krijg je een basisopleiding in de Wijsbegeerte. De klemtoon ligt echter op specifiek moraal-wetenschappelijke cursussen waarbij ook hedendaagse theorieën uitgebreid aan bod komen. Daarnaast worden een aantal hulpwetenschappen bestudeerd.


Als moraalwetenschapper maak je uiteraard kennis met de wijsgerige onderzoeksvaardigheden, maar daarnaast zijn er ook vakken voorzien die je specifieke moraalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden bijbrengen.


Er is ruimte voor een persoonlijke invulling via een minor voor 30 studiepunten. De minor wordt verdeeld over het tweede en het derde jaar. De minor verzekert het onmisbare contact met andere wetenschappen. Bovendien is het in sommige gevallen mogelijk om dankzij de gekozen minor over te stappen naar een andere master (na het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor).


In de derde bachelor werk je aan je bachelorpaper waarin je de vaardigheden die je tijdens je bachelorstudie hebt verworven kan aanwenden.


Voor wie?  • Als je je aangetrokken voelt tot de studies van Moraalwetenschappen, dan heb je een sterke interesse in levensproblemen en maatschappelijke evoluties.

  • Daarnaast mag je niet opzien tegen heel wat zelfstandig werk. Je hebt veel lectuur te verwerken, en er wordt verwacht dat je teksten en situaties kritisch gaat analyseren waarbij je uiteraard een eigen visie ontwikkelt.

  • Je kiest voor een richting waar kritische ingesteldheid tot de basisuitrusting behoort. Dat veronderstelt dat je openstaat voor de meest uiteenlopende visies en ideeën zonder angst voor die ‘vrijheid’.

  • Daarenboven biedt de studie Moraalwetenschappen door haar veelzijdigheid ook ruimte voor persoonlijke interesse. Jouw inbreng is niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Niet verwonderlijk dat de studies vooral kritische mensen aantrekken, die bereid zijn hun zekerheden in vraag te stellen en wetenschappelijk te herdenken.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Het is niet eenvoudig om een gedetailleerd beeld te schetsen van jobvooruitzichten en jobinvulling voor moraalwetenschappers, omdat deze opleiding niet direct tot een bepaald beroep opleidt.
Uit de praktijk blijkt dat heel wat studenten deze richting volgen zonder direct een job voor ogen te hebben of te ambiëren.
De opleiding wordt dan louter gevolgd uit interesse en met het oog op persoonlijke vorming.
Een aantal afgestudeerden komt terecht in de openbare sector in niet-specifieke functies die openstaan voor alle afgestudeerden van dit niveau.
Via een lerarenopleiding komen er heel wat afgestudeerden in het onderwijs terecht, als leraar zedenleer in het lager of secundair onderwijs.
Andere mogelijkheden zijn er ook in de pastorale sector (jongeren, gevangenissen, ontwikkelingswerk) en de vormingssector (socio-culturele organisaties).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Moraalwetenschappen  
  Philosophy (E)  
  Philosophy (Research Master) (E)  
  Wijsbegeerte  
  Wijsbegeerte en moraalwetenschappen : Moraalwetenschappen en humanistiek  
  Wijsbegeerte en moraalwetenschappen : Wijsbegeerte  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 09-06-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.