Opleiding: Theologie en religiewetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,
 
 
Klemtonen
 

De opleiding wil je helpen de wereld van de christelijke traditie en van religie in het algemeen te verkennen. Stap voor stap word je in de verschillende theologische en religiewetenschappelijke disciplines ingeleid.


De theologische component bestaat uit opleidingsonderdelen die je inleiden in: • de studie van de Bijbel

 • de geschiedenis van kerk en theologie

 • het nadenken over geloof en traditie in de actuele context

 • de ethiek en het pastorale handelen in gezin, gemeenschap en op het publieke forum


In de religiewetenschappelijke component komen opleidingsonderdelen aan bod die je vertrouwd maken met de verschillende wereldgodsdiensten, met interreligieuze dialoog en met diverse religiewetenschappelijke disciplines.


Voor wie? • Je bent geboeid door religie, spiritualiteit en cultuur.

 • Je hebt oog voor het historische aspect van het religieuze en je bent nieuwsgierig naar hedendaagse verschijningsvormen ervan.

 • Je bent geïnteresseerd in wereldgodsdiensten.

 • Echte voorkennis, afgezien van een elementaire kennis van de christelijke traditie, is niet vereist, want professoren en assistenten introduceren je stapsgewijs in de wereld van theologie en religiestudie.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master KULeuven) of 120 (master ETF)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Een aantal afgestudeerden komt terecht in de openbare sector in niet-specifieke functies die openstaan voor alle afgestudeerden van dit niveau.
Via een lerarenopleiding komen er heel wat afgestudeerden in het onderwijs terecht.
Afzetmogelijkheden zijn er ook in de pastorale sector (jongeren, gevangenissen, ontwikkelingswerk) en de vormingssector (socio-culturele organisaties).

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Advanced Studies in Theology and Religion (Research Master) (E)  
  Educatieve masteropleiding Godsdienst  
  Evangelical and pentecostal studies (E)  
  Protestantse theologie en religiestudies  
  Samenleving, recht en religie  
  Society, law and religion (E)  
  Theologie en Religiewetenschappen  
  Theology and Religious Studies (E)  
  Wereldreligies  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
 • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
 • http://www.ugent.be/studiekiezer
 • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
 • http://www.associatie-antwerpen.be/
 • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Evangelische Theologische Faculteit, (29)
    Sint-Jansbergsesteenweg 97
3000 Leuven
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 16-08-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.