Opleiding: Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

 


In het eerste jaar maak je kennis met de basisbeginselen van economie en bedrijfskunde. 
Vanaf het tweede bachelorjaar heb je voldoende economisch inzicht om het ook over beleidsgerichte onderwerpen te hebben.
Om economische (beleids)problemen ten gronde te kunnen analyseren, heb je wetenschappelijk onderzoek nodig.
Jij moet dus weten hoe je dit opzet, uitvoert en evalueert. 
Je moet ook goed kunnen communiceren in een economische context en daarom zijn talen belangrijk. 
In het eerste jaar kies je 2 vreemde talen uit het aanbod Frans, Engels, Duits en Spaans.
In het tweede jaar kies je opnieuw: je verdiept je verder in de 2 talen die je gekozen hebt of je neemt er nog een derde vreemde taal bij.
Economisch beleid analyseren vraagt een ruime en genuanceerde visie op de maatschappij waarin dat beleid gestalte krijgt.
Vooral in het eerste jaar staat daarom een uitgebreid pakket van mens- en maatschappijvakken op het programma: psychologie, sociologie, recht, buitenland, filosofie… 


Voor wie?
Omdat je inzicht zult moeten verwerven in wiskundige begrippen en technieken en hun toepassingen in de economie en het bedrijfsleven, is een vooropleiding van vier uur wiskunde per week aangeraden.  
Een vooropleiding economie is niet vereist aangezien de economische basisbegrippen in de eerste fase van de bacheloropleiding behandeld worden.
Daarnaast bouwt de opleiding verder op je kennis van het Frans en het Engels uit het secundair onderwijs.


De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een ijkingstoets
Met deze toets ontdek je of je voldoende academisch potentieel én de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden hebt om te starten in een opleiding economische wetenschappen of toegepaste economische wetenschappen.
De toets is gebaseerd op leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met minstens 4 uur wiskunde. De toets peilt zowel naar wiskundevaardigheden en begrippenkennis, als naar je analytisch inzicht. Daarnaast wordt ook je academisch potentieel in kaart gebracht met een test van academische taalvaardigheid,  begrijpend lezen en wetenschappelijke vaardigheden (interpreteren van grafieken, wetenschappelijk redeneren).
Deelname is gratis en niet verplicht. Inschrijven is verplicht!
Voor info: http://www.ijkingstoets.be 

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Studenten die afstuderen komen voornamelijk terecht in beleidsfuncties in een organisatie in de private of publieke sector.
Het aantal mogelijkheden is even gevarieerd als er studenten afstuderen uit deze opleiding.
De sector waarin je terechtkomt wordt immers deels bepaald door de opleidingsonderdelen en je persoonlijke interesse.
Je kan ook opteren voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit.
Dan opteer je voor het maken van een doctoraat.
Ook het onderwijs biedt mogelijkheden.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Accountancy en revisoraat  
  Actuarial and financial engineering (E)  
  Acutariële en financiële wetenschappen  
  Algemene economie  
  Applied economic sciences Business economics (E)  
  Applied economic sciences Economic policy (E)  
  Bedrijfseconomie : Bedrijfseconomie  
  Bedrijfseconomie : Fiscaliteit  
  Bedrijfskunde  
  Beleidseconomie  
  Business and Information Systems Engineering (E)  
  Business Economics : Accountancy (E)  
  Business Economics : Corporate finance (E)  
  Business Economics : Marketing (E)  
  Business Economics (E)  
  Business Engineering : Data analytics (E)  
  Business Engineering : Finance (E)  
  Business Engineering : Operations management (E)  
  Business Engineering: Business and Technology (E)  
  Cultuurmanagement  
  Economics (E)  
  Economische wetenschappen  
  Handelsingenieur  
  Handelsingenieur : Accountancy en Financiering  
  Handelsingenieur : Marketing Intelligence  
  Handelsingenieur : Operationeel management en logistiek  
  Handelsingenieur : Technologie in business  
  Handelsingenieur in de beleidsinformatica  
  Informatiemanagement  
  Information Management (E)  
  International Business (E)  
  Management  
  Management : Business proces management (E)  
  Management : International Marketing Strategy (E)  
  Management : Strategy and Innovation Management (E)  
  Management (E)  
  Maritiem en logistiek management  
  Organisatie en management  
  Toegepaste economische wetenschappen  
  Toegepaste economische wetenschappen : Accountancy en financiering  
  Toegepaste economische wetenschappen : Beleidsmanagement  
  Toegepaste economische wetenschappen : Innovatie en ondernemerschap  
  Toegepaste economische wetenschappen : Marketing  
  Toegepaste economische wetenschappen: Bedrijfskunde  
  Toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 06-03-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.