Opleiding: Informationmanagement & Multimedia (E)
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Economie, Informatica, Multimedia,
 
 
Klemtonen
 

Engelstalige variant van de opleiding Informatiemanagement en Multimedia


Is your digital future starting? There are three options:  • Learn to creatively design, code and pitch your app or website (digital product) with potential customers in the International Digital Product Architect specialisation.

  • Learn to manage and secure data in order to make companies smarter, more efficient, more flexible and more profitable in the Information and Cyber Security specialisation.

  • Learn to manage and process data in order to make companies smarter, more efficient, more flexible and more profitable in the Data Analytics specialisation.

 
Studiepunten
  120
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Thomas More, Campus De Vest (13D)
    Zandpoortvest 60
2800 Mechelen
 
Gegevens bijgewerkt tot 22-05-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.