Opleiding: Computer-Assisted Language Mediation (E)
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Toegepaste taalkunde
Belangstellingsdomeinen: Talen,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Toelating na geschiktheidsonderzoek




  • Houders van een diploma van master

  • kandidaten die geen masterdiploma hebben, maar dit kunnen compenseren met andere behaalde kwalificaties (EVK) of met voldoende beroepservaring (EVC)


In het geschiktheidsonderzoek wordt gepeild naar competenties inzake vertaalkunde en inzake computervaardigheden. Ook wordt nagekeken of kandidaten over voldoende kennis van ten minste één brontaal (Nederlands, Duits of Frans) beschikken. Aan elke kandidaat wordt bovendien gevraagd om aan hun dossier een motivering toe te voegen die aangeeft welke meerwaarde het volgen van deze postgraduaatsopleiding hen zal bieden voor hun verdere beroepsloopbaan of leven.


De opleiding is gericht op geïnteresseerden die een carrière beogen in de taal-, vertaal- en communicatie-industrie en hiervoor hun technologische competenties wensen te ontwikkelen. Het programma richt zich ook tot taalprofessionals die zich wensen bij te scholen.


 
Klemtonen
 

UGent

 
Studiepunten
  60
 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 22-03-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.