Opleiding: Ontwerp- en productietechnologie
Afstudeerrichting: Ontwerp- en productietechnologie
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Elektromechanica, Mechanica,
 
 
Klemtonen
 

Algemene info


In deze praktisch-technische opleiding met wetenschappelijke onderbouw, waar theorie en labo\'s elkaar voortdurend afwisselen, wordt de nadruk gelegd op:
- het ontwerpen en vervaardigen van mechanische producten en onderdelen;
- het ontwerp, de montage, de controle en het onderhoud van geautomatiseerde machines en productie-installaties.
Naast de algemeen vormende vakken zoals wiskunde, informatica, toegepaste chemie, toegepaste fysica en technische taalvorming (Frans, Engels, Duits), krijg je ook technische vakken die in het 2de en 3de jaar verder worden uitgediept: (toegepaste) mechanica, fluïdomechanica, thermodynamica, pneumatica, hydraulica, aandrijftechnieken, ontwerp- en vormgevingstechniek, productietechnologie, elektrotechniek, materialenleer en meettechniek.


VIVES organiseert de opleiding met twee afstudeerrichtingen: kunststofverwerking en ontwerp- en productietechnologie.

Afstudeerrichting ontwerp- en productietechnologie:
In deze driejarige opleiding worden volgende doelstellingen nagestreefd:   • het leren ontwerpen van producten met behulp van conventionele en moderne productietechnologieën;

  • het op een snelle en efficiënte manier onderhouden van installaties, die raakvlakken hebben met mechanica, pneumatica, hydraulica, PLC en aandrijfelementenVoor wie?
Er wordt geen technische voorkennis verwacht. 
De opleiding staat open voor alle afgestudeerden uit het secundair onderwijs. 
Interesse, motivatie, inzet en creativiteit zijn de belangrijkste troeven om te slagen in je studie. 
Wel vragen we een grote interesse in techniek en nieuwe technologieën.
Heb je minder vier uur wiskunde gehad in het secundair onderwijs, dan volg je best een instapcursus wiskunde. 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Bachelors in de Ontwerp- en productietechnologie ontwerpen, installeren, monteren, regelen en onderhouden apparaten, machines en de onderdelen ervan.
Zowel in de metaal- als in de kunststofnijverheid treffen we deze bachelors aan in:
- ontwerp-, studie- en tekenbureaus: ontwerper, CAD-tekenaar.
- de productie en kwaliteitsdiensten: productieverantwoordelijke, werkplaatsverantwoordelijke, programmeur CNC-machines.
- onderhouds- en servicediensten: hoofd onderhoud, veiligheidscoördinator, kwaliteitsverantwoordelijke.
- technische en commerciële diensten: aankoopverantwoordelijke, technisch commercieel afgevaardigde.
Afgestudeerden gaan aan de slag in machine- en staalbouwbedrijven, de auto-industrie, matrijzenbouw, de kunststofverwerkende nijverheid, bedrijven die landbouwmachines, vliegtuigen, spoorwegmaterieel ontwerpen. Zij vinden uitwegen in alle bedrijfssectoren waar productie-installaties worden gebruikt die raakvlakken hebben met mechanica, elektriciteit, pneumatica, hydraulica, PLC en aandrijfelementen.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 
    Ontwerp- en productietechnologie : Algemene opleiding (Professionele bachelor - HO)
    Ontwerp- en productietechnologie : Kunststofverwerking (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 
Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk (27A)
    Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
 
Gegevens bijgewerkt tot 20-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.