Opleiding: Taal- en regiostudies
Afstudeerrichting: Arabistiek en Islamkunde
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Talen,
Schoolvakken SO: Geschiedenis,
 
 
Klemtonen
 

 


Tijdens de opleiding arabistiek en islamkunde verwerf je een degelijke actieve kennis van het Modern Standaardarabisch en een gesproken variant. De Arabische taal is in de opleiding een instrument om vertrouwd te geraken met diverse aspecten van de cultuur en godsdienst van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Aan het einde van de opleiding heb je een goed inzicht in de geschiedenis en actualiteit van deze regio en kun je zelfstandig met de Arabische taal aan de slag in verschillende domeinen.


Naast de vaste opleidingsonderdelen kies je ook voor een specifieke minor. In de minor taal, cultuur, geschiedenis en maatschappij krijg je de kans om de Arabische cultuur in al haar aspecten in een ruim methodologisch, historisch of geografisch kader te plaatsen. In de minor in economisch beleid en management maak je kennis met de diverse aspecten van de economie en het bedrijfsleven, zoals de economische wetenschap, boekhouden en bedrijfseconomie.


De opleiding behoort tot 2 studiegebieden, namelijk Taal- en letterkunde + Geschiedenis. 


Voor wie?
Voor alle richtingen binnen taal- en regiostudies geldt dat je een bijzondere aanleg hebt voor talen, aangezien je talen (be)studeert die qua structuur en woordenschat sterk van de West-Europese talen verschillen.
Verder heb je een sterke en brede interesse voor historische processen, internationale relaties, literatuur, wereldgeschiedenis en andere culturen, meer specifiek voor het Midden-Oosten, Noord-Afrika of de islam.
Je bent communicatievaardig en kunt een tekst analyseren, synthetiseren en interpreteren.
Voorkennis van de oosterse of Oost- Europese talen die je gaat studeren, is niet vereist.
Een passieve kennis van Frans, Engels en Duits is belangrijk. 

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master).
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Een taalkundige onderzoekt de taal- en letterkunde.
Als onderzoeker is hij gespecialiseerd in een bepaald onderwerp (grammatica, letterkunde).
Hij kan ook werkzaamheden vervullen op het gebied van communicatie, redactie, documentatie, voorlichting of taaltraining.
Afgestudeerden zijn vertrouwd met de taal en cultuur van de Arabische wereld en islam.
De vraag naar afgestudeerden in de Arabistiek en Islamkunde is niet groot.
Enkelen vinden werk in het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs, musea en bibliotheken, overheidsfuncties, internationale organisaties/instellingen.
Door de verdere mondialisering van het bedrijfsleven kunnen afgestudeerden omwille van hun kennis van de Arabische wereld en hun talenkennis, eventueel nog verrijkt met een economische vorming, in de toekomst meer kansen krijgen bij buitenlandse betrekkingen, internationale organisaties en bedrijven.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  African Studies (E)  
  Bedrijfscommunicatie  
  Bio-informatica  
  Bioinformatics : Bioscience Engineering (E)  
  Bioinformatics : Engineering (E)  
  Bioinformatics : Systems Biology (E)  
  Bioinformatics (E)  
  Cultural studies (E)  
  Culturele studies  
  Diplomacy and Global Governance (E)  
  Economie, recht en bedrijfskunde  
  Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen  
  Educatieve masteropleiding Economie  
  Educatieve masteropleiding Talen  
  Erfgoedstudies  
  EU External Relations (E)  
  European Studies: Transnational and global perspectives (E)  
  Europese studies: Transnationale en mondiale perspectieven  
  Gender en diversiteit  
  Global security and strategy (E)  
  International Conflict and Security (E)  
  International Development (E)  
  International Law (E)  
  International Migration (E)  
  International Political Economy (E)  
  International Relations (E)  
  Milieuwetenschap  
  Nanoscience and nanotechnology (Erasmus mundus) (E)  
  Nanoscience, nanotechnology and nanoengineering (E)  
  Nanowetenschappen, Nanotechnologie en Nano-engineering  
  Oost-Europese talen en culturen  
  Oosterse talen en culturen : China  
  Oosterse talen en culturen : India  
  Oosterse talen en culturen : Japan  
  Oosterse talen en culturen : Midden-Oosten Studies  
  Political Strategy and Communication (E)  
  Sociaal-economische wetenschappen  
  Stedenbouw en ruimtelijke planning  
  Sustainable land management : Land and groundwater management (E)  
  Sustainable land management : Urban land engineering (E)  
  Taal- en regiostudies : Arabistiek en Islamkunde  
  Taal- en regiostudies : Chinese studies  
  Taal- en regiostudies : Japanse studies  
  Taal- en regiostudies : Slavistiek en Oost-Europakunde  
  Taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten  
  Toerisme  
  Urban studies (E)  
  Veiligheidswetenschappen  
  Water Resources Engineering (E)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 04-03-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.