Opleiding: Soloist Classical Music (E)
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten
Belangstellingsdomeinen: Muziek,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Je kan de opleiding starten als je in het bezit bent van een masterdiploma in de muziek, en als je een postief advies kreeg van de oriënteringscommissie, na deelname aan de oriënteringsproef.
Deze proef bestaat uit twee luiken: een auditie, en een beoordeling van je motivatie en projectvoorstel.
Voor het postgraduaat Soloist Classical Music bestaat de auditie uit kort recital, het projectvoorstel betreft een beargumenteerde keuze voor een welbepaald segment van het solistische repertoire.
De proef vindt plaats in de lokalen van de School of Arts.
Op gemotiveerde grond kan ook van skype gebruik gemaakt worden.
De oriënteringscommissie bestaat uit minstens twee leden van het onderwijzend personeel van de opleiding muziek, een extern jurylid, en een voorzitter.
Kandidaten voor het postgraduaat Soloist Classical Music melden zich aan op individuele basis.
Indien je meer wenst te focussen op een artistiek onderzoeksproject (individueel of als ensemble) kan je terecht bij het postgraduaat Musical Performance Practice.

 
Klemtonen
 

HOGENT

 
Studiepunten
  32
 
Instellingen
HOGENT, Campus Grote Sikkel (23I)
    Hoogpoort 64
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 14-06-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.