Opleiding: Kunstwetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Archeologie en Kunstwetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten,
Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis,
 
 
Klemtonen
 

Kunstwetenschappen is een wetenschappelijke inleiding in alle aspecten van de geschiedenis van de beeldende kunst en vormgeving, met aandacht voor vorm, inhoud, materie, techniek, bronnen en theorie, functie en betekenis, stijl en esthetiek.


De opleiding wil kennis van en grondig inzicht in de West-Europese kunst bijbrengen. Ze wil de student een aantal vaardigheden aanleren om kunst in al haar aspecten zelfstandig te bestuderen. Daarnaast beoogt ze wetenschappelijke en kritische attitudes ten opzichte van kunst en de wetenschappelijke literatuur hierover aan te scherpen.


De opleiding onderzoekt de verschillende stijlperiodes in de Westerse kunst, waarbij wordt uitgegaan van de relatie van de beeldende kunsten en architectuur met de sociaal-culturele, historische, antropologische en technische context.


Voor wie?  • Je bent geïnteresseerd in kunst in al haar vormen.

  • Je hebt een artistieke gevoeligheid, je bent nieuwsgierig, je wilt ‘kijken, horen en voelen’ hoe kunst werkt, je bent kritisch, je gaat op eigen initiatief naar musea, bibliotheken, theater …

  • Vooropleiding speelt een kleine rol, je algemene begaafdheid en je engagement zijn van doorslaggevend belang.

  • Daarnaast is een goed geheugen welkom omdat deze studie toch vrij veel geheugenwerk vraagt.

  • Je hebt op zijn minst een passieve kennis hebben van Engels, Frans en Duits voor het doornemen van vakliteratuur.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De kunstwetenschapper zal afhankelijk van de gekozen specialisatievakken meer thuis zijn in de esthetica, sierkunsten, iconologie, bouw-, beeldhouw- of schilderkunst, in monumentenzorg en in de audiovisuele kunst en communicatie.
De specialisatie zal mede de deskundigheid bepalen, die kan worden aangewend bij tewerkstelling in musea, diensten voor monumentenzorg, antiekhandel, kunstgalerijen, -uitgeverijen, kunstwetenschappelijk werk en publicaties, journalistiek en onderwijs.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Archeologie  
  Kunstwetenschappen  
  Kunstwetenschappen en archeologie  
  Musicologie  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 09-06-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.