Opleiding: Archeologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Archeologie en Kunstwetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Esthetica, Geschiedenis, Grieks, Kunstgeschiedenis, Latijn,
 
 
Klemtonen
 

Archeologie bestudeert het verleden aan de hand van de historische interpretatie van materiële overblijfselen uit het verleden. Men wil die sporen van menselijke aanwezigheid en activiteit achterhalen en reconstrueren.


In de bacheloropleiding krijg je in hoofdzaak historische vorming in archeologie en kunst uit de diverse historische periodes. Archeologen doen ook een beroep op verschillende hulpwetenschappen zoals geschiedenis en antropologie, maar ook natuurwetenschappen zoals geologie en geografie.


Afhankelijk van de universiteit worden keuzetrajecten georganiseerd.


Voor wie?


Je hebt een ruime wetenschappelijke belangstelling voor oude culturen, je bent van nature nauwgezet en vele uren doorbrengen in openlucht schrikt je niet af. Vooropleiding speelt een kleine rol, je algemene begaafdheid en je engagement zijn van doorslaggevend belang. Daarnaast is een goed geheugen welkom omdat deze studie toch vrij veel geheugenwerk vraagt.Je hebt op zijn minst een passieve kennis van Engels, Frans en Duits voor het doornemen van vakliteratuur. Een basiskennis van Latijn en Grieks is ook meegenomen omdat veel bronnen hierdoor makkelijker toegankelijk worden.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De archeoloog is bezig met het onderzoek en de historische interpretatie van materiële overblijfselen uit het verleden.
Zijn werkterrein kan zich over veel terreinen uitstrekken, alhoewel dit vaak gecentreerd is rond de specialisatie, bv. de archeologie van het Middellandse Zeegebied, het Nabije Oosten,…  
De archeoloog zal kunnen worden ingeschakeld in oudheidkundig bodemonderzoek, in archeologische projecten, aangezocht als deskundige in de organisatie van verzamelingen en collecties voor musea, diensten voor monumentenzorg, aangesteld in de sector van de conservatie van het oudheidkundig patrimonium.
Mits commerciële kwaliteiten is hij ook terug te vinden in de antiekhandel, naast uitwegen in culturele instellingen, journalistiek en onderwijs.

Klik hieronder op één van de beroepen voor een beschrijving van dat beroep, inclusief looninformatie en actuele vacatures.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Archeologie  
  Kunstwetenschappen  
  Kunstwetenschappen en archeologie  
  Musicologie  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 31-05-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.