Opleiding: Toegepaste taalkunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Toegepaste taalkunde
Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Talen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans,
 
 
Klemtonen
 

Algemene info


Toegepaste taalkunde mag niet worden verward met de afstudeerrichtingen in het hoger professioneel onderwijs met in de naam \"vertalen en/of tolken (Office management) of communicatie (Communicatiemanagement), noch met Taal- en letterkunde. 
De opleiding bestaat uit algemene vakken, de studie van het Nederlands en van 2 vreemde talen:
- Ten minste 1 taal is Frans, Engels, Duits. 
- De 2de taal kan Frans, Engels of Duits zijn + Spaans, Italiaans, Russisch, Portugees, Arabisch, Deens, Tsjechisch, Turks of Vlaamse gebarentaal.
Een universiteit kan keuzevakken of een 3de vreemde taal (te kiezen uit bovengenoemde, maar ook Litouws, Pools, Nieuwgrieks, Turks, Zweeds, Japans, Marokkaans Arabisch of Chinees) aanbieden.
Voor het Frans en het Engels veronderstelt men een voorkennis op het niveau van het einde van het secundair onderwijs.  
Voor het Duits mag het niveau van de voorkennis lager zijn. Voor de andere talen is geen voorkennis vereist.

De algemene vakken worden vooral in de bachelorjaren gegeven: recht, economie, geschiedenis, sociologie, filosofie en esthetica.
Enkele algemene cursussen brengen taalkundige kennis bij: encyclopedie van de vertaling, algemene stilistiek, algemene dialectologie en taalsociologie, vergelijking van de Indo-Europese talen.
Het pakket Nederlands bevat theoretische cursussen en oefeningen in spelling, fonetiek, taalvaardigheid, taalverrijking, taalzuivering, lexicologie en grammatica. In principe is het Nederlands altijd de doeltaal.
Dit is de taal waarnaar een vertaler of een tolk steeds moet vertalen. 
Een perfecte beheersing van het Nederlands is dan ook een noodzaak.
Na het 3de bachelorjaar moet een master worden gekozen.
Hier zijn er verschillende afstudeerrichtingen:
- Meertalige communicatie
- Tolken
- Vertalen


Voor wie?
Zoek je naar een talenstudie van het hoogste niveau die praktisch gericht is, dan ben je bij de opleiding Toegepaste taalkunde aan het juiste adres.
Talen studeren is hier echt een kwestie van talen perfect leren beheersen, begrijpen, lezen, spreken, schrijven. 
Toegepaste taalkunde combineert een praktijkgerichte aanpak met een serieuze academische onderbouwing. 

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Een tolk vertaalt mondeling, hetzij rechtstreeks of op basis van opnamen, voordrachten, gesprekken en tussenkomsten uit vreemde talen naar het Nederlands (in België ook naar de vreemde taal).
Tolken gebeurt simultaan of consecutief.
Simultaan vertalen is gelijktijdig vertalen, in een cabine via een microfoon, terwijl de spreker de uiteenzetting houdt.
Het consecutief vertalen is het correct weergeven van de informatieve inhoud van en na een mondelinge uiteenzetting, mededeling of interventie.
In een gesprek vertaalt de tolk onmiddellijk na een of twee zinnen. Dit noemt men gesprekstolken.
Specialisatie als conferentietolk is mogelijk. Er dient opgemerkt te worden dat slechts een zeer beperkt percentage van de afgestudeerde tolken werkt als tolk.
Heel wat tolken werken als vertaler.
Een vertaler kan schriftelijke teksten omzetten van een vreemde taal naar het Nederlands.
Hij moet ook een gesproken tekst correct kunnen samenvatten.
Hij mag hierbij gebruik maken van informatiebronnen. Men vertaalt bij voorkeur van de vreemde taal naar zijn moedertaal.
In België is het evenwel gebruikelijk ook naar de vreemde taal te vertalen.
Hij kan zich specialiseren in bepaalde vakgebieden (recht, economie, politiek, literatuur, handel, financiën). Hij is ook opgeleid om te werken als ondertitelaar bij televisie en film.
Vertalers en tolken komen in aanmerking voor uiteenlopende jobs waarbij talenkennis belangrijk is, zoals vertaalbureaus en -diensten van bedrijven, de overheid en internationale instellingen.

De opleiding tot master in journalistiek leert je competenties nodig om te funtioneren als journalist voor de gedrukte media, de audiovisuele pers en multimediaredacties.
Journalisten moeten in de eerste plaats over een brede kijk op de realiteit, de maatschappij en de wereld beschikken.
Zij moeten voldoende communicatie- en informatievaardigheden verwerven, wetenschappelijk onderlegd zijn en een gedegen kennis van de journalistieke deontologie hebben.
Je moet in staat zijn relevante informatie te vinden en op een aantrekkelijke manier over te brengen in de audiovisuele of geschreven pers. Je werkt bij krant, tijdschrift, internet, televisie en radio als hoofd- of eindredacteur, vormgever of verslaggever.

De specialist in meertalige communicatie is opgeleid om in de context van een bedrijf te coachen, te motiveren, te vergaderen en te onderhandelen.
Door je talenkennis ben je gericht op communicatie in de internationale bedrijven en organisaties.
Je kan in meerdere talen corresponderen en gesprekken voeren.
Je kan een communicatieve functie ambiëren als woordvoerder, publicrelationsmedewerker, taaltrainingen geven of teksten schrijven voor communicatie- en reclamebureaus.
Bij de overheid of in de bedrijfswereld kan hij een leidinggevende functie uitoefenen op het vlak van communicatie.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Journalistiek  
  Journalistiek : Gedrukte en onlinemedia  
  Journalistiek : Radio- en TV-journalistiek  
  Meertalige communicatie  
  Tolken  
  Vertalen  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, Campus Brussel ()
    Warmoesberg 26
1000 Brussel
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
KU Leuven, Campus Sint Andries Antwerpen (10C)
    Sint-Andriesstraat 2
2000 Antwerpen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 11-09-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.