Opleiding: Toegepaste taalkunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Toegepaste taalkunde
Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Talen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans,
 
 
Klemtonen
 

Je kiest voor een combinatie van Nederlands en twee vreemde talen:  • Ten minste 1 taal is Frans, Engels of Duits.

  • De tweede taal kan Frans, Engels of Duits zijn + Spaans, Italiaans, Russisch, Portugees, Arabisch, Deens, Tsjechisch, Turks of Vlaamse gebarentaal ... Raadpleeg de onderwijsinstelling om de combinaties te verkennen.


Maar toegepaste taalkunde is meer dan een talenopleiding. Je studie is in essentie een vorming in interculturele communicatie. Je slaat bruggen tussen mensen die de wereld bekijken vanuit een ander perspectief, vanuit een andere cultuur. Later ga je aan de slag als tolk, als vertaler of als specialist in meertalige communicatie.


Voor wie?  • Je bent geïnteresseerd in communicatie tussen mensen van verschillende (taal)culturen.

  • Je hebt een passie voor Nederlands en voor vreemde talen, en hecht veel waarde aan correct en helder taalgebruik.

  • Cruciaal is een grondige beheersing van het Nederlands. Voor de vreemde talen vertrekken we van wat je geleerd hebt in het secundair onderwijs: dat is een B1-niveau voor Engels en Frans en een A2-niveau voor Duits.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Een tolk vertaalt mondeling, hetzij rechtstreeks of op basis van opnamen, voordrachten, gesprekken en tussenkomsten uit vreemde talen naar het Nederlands (in België ook naar de vreemde taal).
Tolken gebeurt simultaan of consecutief.
Simultaan vertalen is gelijktijdig vertalen, in een cabine via een microfoon, terwijl de spreker de uiteenzetting houdt.
Het consecutief vertalen is het correct weergeven van de informatieve inhoud van en na een mondelinge uiteenzetting, mededeling of interventie.
In een gesprek vertaalt de tolk onmiddellijk na een of twee zinnen. Dit noemt men gesprekstolken.
Specialisatie als conferentietolk is mogelijk. Er dient opgemerkt te worden dat slechts een zeer beperkt percentage van de afgestudeerde tolken werkt als tolk.
Heel wat tolken werken als vertaler.
Een vertaler kan schriftelijke teksten omzetten van een vreemde taal naar het Nederlands.
Hij moet ook een gesproken tekst correct kunnen samenvatten.
Hij mag hierbij gebruik maken van informatiebronnen. Men vertaalt bij voorkeur van de vreemde taal naar zijn moedertaal.
In België is het evenwel gebruikelijk ook naar de vreemde taal te vertalen.
Hij kan zich specialiseren in bepaalde vakgebieden (recht, economie, politiek, literatuur, handel, financiën). Hij is ook opgeleid om te werken als ondertitelaar bij televisie en film.
Vertalers en tolken komen in aanmerking voor uiteenlopende jobs waarbij talenkennis belangrijk is, zoals vertaalbureaus en -diensten van bedrijven, de overheid en internationale instellingen.

De opleiding tot master in journalistiek leert je competenties nodig om te funtioneren als journalist voor de gedrukte media, de audiovisuele pers en multimediaredacties.
Journalisten moeten in de eerste plaats over een brede kijk op de realiteit, de maatschappij en de wereld beschikken.
Zij moeten voldoende communicatie- en informatievaardigheden verwerven, wetenschappelijk onderlegd zijn en een gedegen kennis van de journalistieke deontologie hebben.
Je moet in staat zijn relevante informatie te vinden en op een aantrekkelijke manier over te brengen in de audiovisuele of geschreven pers. Je werkt bij krant, tijdschrift, internet, televisie en radio als hoofd- of eindredacteur, vormgever of verslaggever.

De specialist in meertalige communicatie is opgeleid om in de context van een bedrijf te coachen, te motiveren, te vergaderen en te onderhandelen.
Door je talenkennis ben je gericht op communicatie in de internationale bedrijven en organisaties.
Je kan in meerdere talen corresponderen en gesprekken voeren.
Je kan een communicatieve functie ambiëren als woordvoerder, publicrelationsmedewerker, taaltrainingen geven of teksten schrijven voor communicatie- en reclamebureaus.
Bij de overheid of in de bedrijfswereld kan hij een leidinggevende functie uitoefenen op het vlak van communicatie.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Journalistiek : Gedrukte en onlinemedia  
  Journalistiek : Radio- en TV-journalistiek  
  Journalistiek : zonder specifieke afstudeerrichtingen  
  Meertalige communicatie  
  Technology for translation and interpreting (E)  
  Tolken  
  Vertalen  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, Campus Brussel ()
    Warmoesberg 26
1000 Brussel
Vrije Universiteit Brussel, Main Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
KU Leuven, Campus Sint-Jacob Antwerpen (10C)
    Sint-Jacobsmarkt 49
2000 Antwerpen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 19-01-2024

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.