Opleiding: Productontwikkeling
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Productontwikkeling
Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek,
Schoolvakken SO: Industriële kunst, Wetenschappen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

 


In de bacheloropleiding ligt de nadruk op het ontwerpen van producten. Aan het einde van de bacheloropleiding kan je een ontwerpopdracht integraal aanpakken. Je doet dat zelfstandig of samen met je medestudenten en de industrie.


Op het vlak van ontwerpen is er aandacht voor:  • basiskennis en -vaardigheden, inzicht en creativiteit in het eerste bachelorjaar

  • ontwerpvaardigheden in het tweede bachelorjaar

  • industrieel ontwerpen in het derde bachelorjaar


Ontwerpen kan echter niet zonder een basiskennis van wetenschappen. Wiskunde, economie, fysica en statistiek maken een niet te onderschatten deel van je opleiding uit.


Voor wie?
Een wetenschappelijke vooropleiding is een belangrijke troef om met kans op succes deze opleiding te volgen. De opleiding is zeer geschikt voor studenten die graag willen bijdragen aan een innovatiecultuur binnen organisaties, bedrijven en de samenleving.
Ze ervaren in zich een uitgesproken creatief potentieel, hebben belangstelling voor hoe producten ontworpen en gemaakt worden, hebben een kritische en bevragende instelling, en hebben zin in kennis, knowhow en nieuwe technologieën. 

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Een master in de Productontwikkeling is een ontwerper die creatieve impulsen geeft in diverse fasen van het ontwerpproces, naast een manager die het ontwikkelingsproces kan sturen en beheren.
Hij kan als ontwerper instaan voor het uitwerken van een voorontwerp, het selecteren van componenten, het aanpassen van de gebruiksvriendelijkheid, de vervaardigingstechnieken, de kwaliteitsnormen, de montage en demontage.
Hij kan zich eveneens buigen over de specificaties van het toekomstig product.
Hij kan managementfuncties vervullen. In de marketing kan hij productvernieuwing adviseren.
Hij is inschakelbaar bij research.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Productontwikkeling  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 10-03-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.