Opleiding: Nautische wetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Nautische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen, Talen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Nautische technieken,
 
 
Klemtonen
 

De opleiding Nautische Wetenschappen bereidt je voor op een leidinggevende rol in de maritieme sector. Dat kan aan boord van een schip, of in de boardroom van een havenbedrijf. Als dekofficier zorg je voor de besturing van het schip, bepaal je de reisroute, stuur je de bemanning aan, zorg je voor de maritieme communicatie, het beheren van de lading enz.


Deze opleiding leidt tot een carrière op zee, waarin je kan opklimmen tot de graad van kapitein-ter-lange-omvaart, maar daarnaast is deze opleiding voor leidinggevende functies binnen de maritieme sector en daarbuiten.


Het curriculum van de bachelorjaren is opgebouwd rond 6 onderwijseenheden: • toegepaste wetenschappen: elektriciteit en elektronica, scheepsbouw en -voortstuwing, thermodynamica;

 • economie en management: algemene, bedrijfs- en maritieme economie, burgerlijk-, handels- en zeerecht;

 • exacte wetenschappen en informatica: wiskunde, fysica, chemie;

 • sociale wetenschappen en talen: psychologie, maritiem Engels, maritieme geneeskunde;

 • navigatie en navigatiemiddelen: navigatieproblematiek, meteorologie, oceanografie, reglementering van het maritiem verkeer;

 • exploitatie en scheepstechniek: techniek van het schip, veiligheidstechniek, scheepsexploitatie, stabiliteit, ladingbehandeling.


Tijdens het 1e jaar doorloop je een stage op zee aan boord van een groot zeilschip. Door deze stage en de simulatortrainingen tijdens de volgende academiejaren worden 7 maanden vaartijd opgebouwd. Tijdens de vakantieperiodes kan je op vrijwillige basis bijkomende stages volgen aan boord van commerciële schepen (koopvaardijschepen, baggerschepen, e.d.) om meer praktische kennis te verwerven en extra vaartijd op te bouwen.


Het masterjaar omvat 3 verplichte modules (maritiem transport, maritieme technieken, human resources en communicatie), een eindscriptie en een keuzegedeelte gerelateerd aan de onderzoeksdomeinen.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De brevetten van officier in de burgerzeevaart worden behaald via het afleggen van examens bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, het Bestuur der Zeevaart, na het voorleggen van het bewijs van een bepaalde vaartijd.
De opleiding leidt tot een carrière op zee waarin men na voldoende vaartijd (36 maanden) kan opklimmen tot kapitein-ter-lange-omvaart.
Dekofficieren zorgen voor de besturing van het schip, bepalen de reisroute, zorgen voor de maritieme communicatie, beheren de lading.
Het behalen van een masterdiploma is voor velen geen eindpunt maar de start van een brevettenloopbaan. Wie voldoende vaartijd kan voorleggen en slaagt in bijkomende proeven, wordt achtereenvolgens 2de luitenant (12 maand vaart), 1ste luitenant (36 maand vaart), kapitein (60 maand vaart).
De perspectieven die een koopvaardijloopbaan biedt, zijn zeer gevarieerd.
Vele zeevarenden verkiezen na een 10 à 15 jaren op zee een job aan wal in de publieke (loodswezen, Vlaamse Nautische Autoriteit, havens) of private sector (rederijen, onderwijs, verzekeringen, classificatiemaatschappijen).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Nautische wetenschappen  
  Sciences nautiques (F)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
 • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
 • http://www.ugent.be/studiekiezer
 • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
 • http://www.associatie-antwerpen.be/
 • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Antwerp Maritime Academy (Hogere Zeevaartschool), (7)
    Noordkasteel Oost 6
2030 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 22-03-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.