Opleiding: Autismespectrum
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Onderwijs
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Je hebt rechtstreeks toegang tot dit postgraduaat als je een bachelor- of masterdiploma in 1 van deze studiegebieden hebt:  • Onderwijs

  • Gezondheid

  • Sociaal-Agogisch Werk

  • Lichamelijke Opvoeding, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

  • Psychologische en Pedagogische Wetenschappen

  • Sociale Gezondheidswetenschappen


Heb je een ander bachelor- of masterdiploma?
Toelating kan na een motivatie- en intakegesprek.
Om de opleiding te mogen volgen, moet je ook praktijkervaring opdoen met jongeren met autisme (contractueel werk of stage, minumum 4 u. per week).

 
Klemtonen
 

KdG

 
Studiepunten
  20
 
Instellingen
Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid (9H)
    Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 22-03-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.