Opleiding: Muziek
Afstudeerrichting: Muziektherapie
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten
Belangstellingsdomeinen: Muziek,
Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Expressie, Kunstgeschiedenis, Muziekleer, Zang,
 
 
Bijzondere toelating
 

Slagen in een artistieke toegangsproef. 

Proef algemene muzikale vorming:



 • leesvaardigheids- en gehoortesten

 • zichtlezing  a capella in sol- en fasleutel

 • ritmisch en melodisch dictee 

 • voorbeeld


Instrumentale/ vocale proef:
Naar gelang van de gekozen afstudeerrichting stellen de kandidaten een representatief repertoire voor dat kwalitatief en kwantitatief overeenkomt met:



 • einddiploma Hogere Graad Secundair Kunstonderwijs of DKO voor de afstudeerrichting Instrument/ Zang (vier werken vrij te kiezen, waaronder één studie)

 • Middelbare Graad Secundair Kunstonderwijs of DKO voor de afstudeerrichtingen Muziekpedagogie, Muziektherapie, Compositie en Directie wat betreft het keuze-instrument.

 
Klemtonen
 

Algemene info


Muziektherapeuten worden in de eerste plaats opgeleid tot professionele muzikanten.
De inbedding van de opleiding in de muziekhogeschool garandeert dat de kandidaten hun muzikale vaardigheden ten volle kunnen ontwikkelen onder leiding van uitmuntende musici zodat hun competenties in overeenstemming zijn met de hoge eisen die gesteld worden aan een ‘master in de muziek’.
Een tweede uitgangspunt betreft de therapeutische en wetenschappelijke vorming (in nauwe samenwerking met de KULeuven), die op 2 niveaus verloopt.
De studenten volgen een pakket psychologische en psychiatrische vakken aan de universiteit met klinische stage.
De muziektherapeutische dienst begeleidt de kandidaten gedurende het laatste jaar van hun vorming en staat er borg voor dat de therapeutische opleiding conform is aan de criteria voor een ‘psychotherapeutische’ scholing.
Tegelijkertijd worden de studenten ondersteund in het opzetten en uitwerken van wetenschappelijk onderzoek. Op die manier realiseert de opleiding een unieke synthese tussen artistiek en therapeutisch professionalisme. 
Alle opleidingsonderdelen worden getoetst op hun relevantie binnen het geheel waarin muziek, psychotherapie en wetenschap harmonisch met elkaar worden verweven.
De eerste 2 jaar is een brede algemene muzikale opleiding.
De keuze voor de afstudeerrichting muziektherapie gebeurt vanaf het 3de bachelorjaar.
Vanaf dan worden er naast de muzikale vakken ook muziektherapeutische, psychiatrische en psychotherapeutische opleidingsonderdelen in het curriculum opgenomen.
Met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling starten de studenten met een eigen psychotherapie en een muziektherapeutische ervaring in groep.
In de 5 instrumentvakken (piano, gitaar, percussie, stem en een vrij te kiezen monodisch instrument) wordt de nadruk vooral gelegd op de capaciteit tot muzikale improvisatie.
Vanaf het 3de bachelorjaar verwerven de studenten tevens al een zekere vertrouwdheid met de muziektherapeutische praktijk.
Onder supervisie bouwen zij een therapeutische relatie uit met een kind dat lijdt onder een mentale handicap, autisme of gedragsproblemen.
Het 2de masterjaar wordt vrijwel volledig in beslag genomen door een stage in het Universitair Psychiatrisch Centrum campus Kortenberg en in diverse andere psychiatrische centra.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Het beroepenveld van musici is versnipperd: scheppend musicus, uitvoerend musicus, instrumentenbouwer, cultuurfunctionaris, muziekrecensent, leraar, ...
De meeste musici zijn gelijktijdig werkzaam in uiteenlopende beroepen.
De afgestudeerden hebben een technisch-muzikale opleiding gekregen in de gekozen optie en/of keuze, wat hen in staat stelt op een professionele wijze nieuwe werken voort te brengen, leiding te geven en muziek te vertolken, muziekwetenschappelijk werk te verrichten, te recenseren e.a.
Ook televisieproducer of -programmator, cultureel attaché of medewerker in een cultureel centrum liggen in de lijn.
Als afgestudeerde kan men terecht in orkesten, als solist (instrumentist of zanger), bij de VRT, eventueel als componist, als bewerker, als zelfstandige of in dienstverband, als lesgever in de eigen specialisatie in muziekacademies na het volgen van een lerarenopleiding.
Nogal wat afgestudeerden opteren (vooraleer het beroepsleven te kiezen) om andere kwalificaties te behalen en specialisaties te volgen.
Als dirigent, als koorleider, als cultureel attaché of recensist, in de perswereld.
Muziektherapeuten worden tewerkgesteld in de psychiatrie, gehandicaptenzorg of in privé-muziektherapeutische praktijk.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen binnen Muziek zijn:

    Muziek : Compositie (Academische bachelor - HO)
    Muziek : Directie (Academische bachelor - HO)
    Muziek : Instrument/Zang (Academische bachelor - HO)
    Muziek : Instrumentenbouw (Academische bachelor - HO)
    Muziek : Jazz/Lichte muziek (Academische bachelor - HO)
    Muziek : Muziekpedagogie (Academische bachelor - HO)
    Muziek : Muziektheorie/Schriftuur (Academische bachelor - HO)
    Muziek : Scheppende muziek (Academische bachelor - HO)
    Muziek : Uitvoerende muziek (Academische bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Drama  
  Drama : Acteren  
  Drama : Kleinkunst  
  Drama : Regie/Schrijven  
  Drama : Woordkunst  
  Drama (E)  
  International Master in Composition for Screen (E)  
  Music : Composing music (E)  
  Music : Composition (E)  
  Music : Conducting (E)  
  Music : Instrumental studies (E)  
  Music : Jazz and popular music (E)  
  Music : Performing music (E)  
  Music : Vocal studies (E)  
  Muziek : Compositie  
  Muziek : Directie  
  Muziek : Instrument/Zang  
  Muziek : Instrumentenbouw  
  Muziek : Jazz  
  Muziek : Jazz/Lichte muziek  
  Muziek : Muziekpedagogie  
  Muziek : Muziektheorie/Schriftuur  
  Muziek : Muziektherapie  
  Muziek : Scheppende muziek  
  Muziek : Uitvoerende muziek  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
 • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
 • http://www.ugent.be/studiekiezer
 • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
 • http://www.associatie-antwerpen.be/
 • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
LUCA School of Arts, Campus Lemmens (16C)
    Lemmensberg 3
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 03-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.