Opleiding: Muziek
Afstudeerrichting: Jazz
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten
Belangstellingsdomeinen: Muziek,
Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Expressie, Kunstgeschiedenis, Muziekleer, Zang,
 
 
Bijzondere toelating
 

Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.

 
Klemtonen
 

Binnen de opleiding worden musici met zeer uiteenlopende profielen gevormd. De meerderheid studeert een instrument of zang om te spelen in een orkest, in kamermuziekverband of als solist. Sommige studenten kiezen voor een theoretische opleiding en leggen zich toe op schriftuur, compositie of directie.


Naast het individuele onderricht voor de hoofddiscipline zijn er ondersteuningsvakken: notenleer, kamermuziek, harmonie, muziek- en cultuurgeschiedenis, filosofie … Het samen musiceren in koor of orkest is daarnaast voor elke student een verrijkende ervaring. Grosso modo kan men stellen dat er accent wordt gelegd op een 3-tal vakgebieden:  • instrumentale en vocale vorming: instrument, zang, orkest, kamermuziek, kamerkoor, repertoire voor pianisten;

  • algemene muzikale vorming: muziekleer, muziekschriftuur, analyse, praktische harmonie en improvisatie;

  • algemene cultuur: muziekgeschiedenis, culturele stromingen, literatuurstudie, sociologie en filosofie van de muziek, concertpraktijk.


Daarnaast wordt geopteerd voor samenwerking met diverse kunstopleidingen en professionele organisaties uit binnen- en buitenland.


Naarmate de opleiding vordert, kunnen studenten kiezen uit keuzevakken en seminaries, wat hen de mogelijkheid biedt zich stilaan persoonlijker te profileren.


Alle hogescholen beklemtonen dat een artistieke opleiding een intense betrokkenheid vanwege student vergt en de nodige wilskracht om dagelijks met muziek bezig te zijn. Het aantal contacturen is dan ook eerder beperkt in de bacheloropleiding. In de masteropleiding wordt nog meer een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de student.


Uitgaande van de jazzmuziek wordt een basis gelegd o.a. op het gebied van repertoirekennis, improvisatie, stijlkennis, instrumentbeheersing en samenspel. De opleiding beoogt een vervolmaking in de verschillende jazzinstrumenten en jazz-zang. Een persoonlijke stijlontwikkeling wordt gestimuleerd, zowel individueel als collectief. Opleidingsonderdelen zijn jazzgeschiedenis, jazzharmonie, combo, arrangement, improvisatie.


Na het behalen van de titel 'Master in de muziek' is het mogelijk om zich verder te specialiseren in: Orkest - Concertsolist Instrument - Concertsolist Zang - Compositie - Begeleiding - Kamermuziek. Het aantal contacturen is vrij beperkt en er wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid van de student verwacht.


Het Orpheus Instituut biedt posthogeschoolvorming voor professionele musici aan die werken aan een individueel studiecurriculum onder begeleiding van een vooraanstaand promotor. De studie bevindt zich op het kruispunt tussen muzikale praxis en onderzoek, en leidt tot de titel van Laureaat van het Orpheus Instituut.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De afgestudeerden hebben een technisch-muzikale opleiding gekregen in de gekozen optie en/of keuze, wat hen in staat stelt op een professionele wijze nieuwe werken voort te brengen, leiding te geven en muziek te vertolken, muziekwetenschappelijk werk te verrichten, te recenseren e.a.
Ook televisieproducer of -programmator, cultureel attaché of medewerker in een cultureel centrum liggen in de lijn.
Als afgestudeerde kan men terecht in orkesten, als solist (instrumentist of zanger), bij de VRT, eventueel als componist, als bewerker, als zelfstandige of in dienstverband, als lesgever in de eigen specialisatie in muziekacademies na het volgen van een lerarenopleiding.
Nogal wat afgestudeerden opteren (vooraleer het beroepsleven te kiezen) om andere kwalificaties te behalen en specialisaties te volgen. Als dirigent, als koorleider, als cultureel attaché of recensist, in de perswereld.
Het beroepenveld van musici is versnipperd: scheppend musicus, uitvoerend musicus, instrumentenbouwer, cultuurfunctionaris, muziekrecensent, leraar, ...
De meeste musici zijn gelijktijdig werkzaam in uiteenlopende beroepen.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen binnen Muziek zijn:

    Muziek : Compositie (Academische bachelor - HO)
    Muziek : Directie (Academische bachelor - HO)
    Muziek : Instrument/Zang (Academische bachelor - HO)
    Muziek : Instrumentenbouw (Academische bachelor - HO)
    Muziek : Muziekpedagogie (Academische bachelor - HO)
    Muziek : Muziektheorie/Schriftuur (Academische bachelor - HO)
    Muziek : Muziektherapie (Academische bachelor - HO)
    Muziek : Scheppende muziek (compositie / muziekproductie) (Academische bachelor - HO)
    Muziek : Uitvoerende muziek (klassieke muziek / jazz en pop) (Academische bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Dance (E)  
  Dans  
  Drama : Acteren  
  Drama : Kleinkunst  
  Drama : Regie & schrijven  
  Drama : Woordkunst  
  Drama : zonder specifieke afstudeerrichtingen  
  Drama (E)  
  Educatieve masteropleiding Muziek en Podiumkunsten  
  International Master in Composition for Screen (E)  
  Music : Composing music (E)  
  Music : Composition (E)  
  Music : Conducting (E)  
  Music : Instrument / Vocal studies (E)  
  Music : Jazz (E)  
  Music : Performing music (E)  
  Musical  
  Muziek : Compositie  
  Muziek : Directie  
  Muziek : Instrument/Zang  
  Muziek : Instrumentenbouw  
  Muziek : Jazz  
  Muziek : Muziektheorie/Schriftuur  
  Muziek : Muziektherapie  
  Muziek : Scheppende muziek (compositie / muziekproductie)  
  Muziek : Uitvoerende muziek (klassieke muziek / jazz en pop)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Erasmushogeschool Brussel, Campus Koninklijk Conservatorium Brussel (15B)
    Regentschapsstraat 30
1000 Brussel
AP Hogeschool Antwerpen, Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen) (8I)
    Desguinlei 25
2000 Antwerpen
LUCA School of Arts, Campus Lemmens (16C)
    Lemmensberg 3
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 11-02-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.