Opleiding: Systeemcounseling
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Het leertraject tot systeemcounselor is bedoeld voor psychosociale begeleiders die werkzaam zijn in de ambulante en of (semi-) residentiële  hulpverlening.
Zowel hulpverleners die werken in centra geestelijke gezondheidszorg,  in centra algemeen welzijnswerk, in de bijzondere Jeugdzorg, in de gehandicaptenzorg, in een sociale dienst bij een OCMW of bij de politie, in voorzieningen van Kind en Gezin, als in rusthuizen en justitiehuizen, etc. komen in aanmerking om hun kandidatuur te stellen. 

 
Klemtonen
 

Thomas More
UCLL


 

 
Studiepunten
  40
 
Instellingen
Thomas More, Campus Sanderus (10B)
    Molenstraat 8
2018 Antwerpen
Hogeschool UCLL, Campus Sociale School (18D)
    Groeneweg 151
3001 Heverlee
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-05-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.