Opleiding: Zorgtechnologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Techniek,
Schoolvakken SO: Verzorging,
 
 
Klemtonen
 

De bachelor zorgtechnologie leert je hoe je de kwaliteit van de zorg kan verbeteren met technologische innovaties.


Algemeen


Je wil je steentje bijdragen aan innovatie in de zorg. De prangende uitdagingen en noden van zorgvragers en -verleners trekken je aandacht. Je bent geïnteresseerd in technologische oplossingen, zoals assistieve technologie, zorgrobots en VR-toepassingen.


Deze opleiding brengt wetenschappelijke en beroepsgerichte vakken samen. Die combinatie heb je nodig om een kwaliteitsvol antwoord op maat te formuleren. De theorie is gekoppeld aan concrete vraagstellingen uit het zorgtechnologische veld.


Met die kennis duik je meteen de praktijk in. Naast workshops, projectwerk en werkbezoeken doe je tijdens je derde jaar ervaring op tijdens een bedrijfsstage in het binnen- of buitenland. Je rondt je studie af met een eindwerk.


Je kan kiezen uit twee keuzetrajecten:  • Gezondheidstechnologie


Je vertaalt zorgnoden naar technologische oplossingen die de levenskwaliteit van zowel zorgontvangers en -verleners verhogen.  • Sporttechnologie


Je bedenkt en ontwikkelt technologische hulpmiddelen om de gezondheid en veiligheid van sporters te verbeteren.


Met je diploma kan je aan de slag in bedrijven en zorg- en welzijnsvoorzieningen die een voorloper zijn op vlak van zorgtechnologie.


Is deze opleiding iets voor jou?


Je hebt interesse in vernieuwing en maatschappelijke trends. Communicatie en organisatie zijn vaardigheden die je onder de knie hebt. Bovendien ben je creatief in je denken en doen en wil je je eigen visie uitbouwen. Levenslang leren en persoonlijke ontwikkeling vind je belangrijk. 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De bachelor in zorgtechnologie zal de ideale persoon zijn om projecten uit te werken die ervoor zorgen dat:  • de mensen langer thuis kunnen blijven (door o.a. advies te verlenen inzake levensloopbestendig wonen, introductie van zorgondersteunende technologie …)

  • de zorgvraag in de acute fase optimaal en efficiënt kan worden opgevangen (door gebruik te maken van sensorentechnologie, arbeidsondersteunende middelen …, die ook de hulpverlener ten goede komen).


Je kan gaan werken in:
- technologiebedrijven, R&D, marketing & sales 
- woonzorgcentra, dienstencentra
- MFC, begeleid wonen, PAB  ziekenhuizen, privé-praktijken, groepspraktijken
- overheid, steden en gemeenten, OCMW, thuiszorgwinkel
- mutualiteiten, verzekeringsmaatschappijen
- kennis- en onderzoekscentra.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk (27A)
    Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
 
Gegevens bijgewerkt tot 22-03-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.