Opleiding: Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Het postgraduaat Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen richt zich op hulpverleners, leefgroep- en leerlingbegeleiders.
Geïnteresseerden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:


•  Minimaal houder zijn van een diploma van professionele bachelor en dit in het sociaal-agogisch werk, in de gezondheidszorg of in het onderwijs.
Aanvragen van kandidaten met een ander diploma kunnen onderzocht worden.


• Werkzaam zijn in een cliëntondersteunende dienst, ziekenhuis of school of ervaring kunnen opdoen in het kijken naar en werken met individuele cliënten/ouders/gezinnen.
Wij geven de voorkeur aan deelnemers met minimum 3 jaar werkervaring


In het postgraduaat Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen staat jouw aanpak en leerwens bij de ondersteuning en hulpverlening aan gezinnen, leerlingen en jongeren  centraal.
Volgende basiscompetenties worden van je verwacht:
• Algemene en specifiek vakinhoudelijke competenties. Hieronder verstaan we gedragswetenschappelijke, psychologische en pedagogische kennis en vaardigheden.
• Methodische competenties om een samenwerkingsrelatie met een cliënt(systeem) op te bouwen (affiniteit met intercultureel werk).
• Sociale competenties waarbij cliëntgerichtheid en een grote communicatieve ingesteldheid voorop staan.
• Organisatorische competenties: zelfstandig en transparant werken, samenwerken met andere disciplines en heldere en aan de lezer aangepaste verslagen maken.

 
Klemtonen
 

UCLL

 
Studiepunten
  20
 
Instellingen
UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek (20C)
    Agoralaan Gebouw B bus 1
3590 Diepenbeek
 
Gegevens bijgewerkt tot 26-03-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.