Opleiding: Biomedische wetenschappen
Afstudeerrichting: Onderwijs
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Biomedische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Fysica,
 
 
Klemtonen
 

VUB
Hoewel het grootste deel van de master uit verplichte vakken bestaat en als kern heeft je te vormen tot een onderzoeker, zal een kwart van je master (oftewel 30 studiepunten) een accent leggen op een door jou gekozen profiel. Er zijn drie profielen: 1. Onderzoek. 
  Hiermee kies je voor een pakket aan keuzevakken dat direct aan onderzoek gerelateerd is.
  Deze keuzevakken kunnen verdiepend werken binnen de onderzoeksgroepen van de universiteit zelf of verbredend waarbij je ook binnen andere opleidingen terecht kan (bv. Biologie). 

 2. Onderzoek en beleid. 
  In het profiel Onderzoek en beleid gaat aandacht uit naar management en maatschappelijke aspecten. Denk hier bijvoorbeeld aan sociale wetgeving, organisatie en beheer van ziekenhuizen of kwaliteitszorg van de gezondheidszorg. 

 3. Onderwijs. 
  Je vult je basispakket aan met keuze-onderdelen uit de Specifieke Lerarenopleiding.
  Als je ervan droomt om ooit voor de klas te staan, is dit zeker iets voor jou!

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De biomedicus is een wetenschapper op medisch gebied.
Hij richt zich op ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op onze gezondheid.
De biomedicus werkt niet rechtstreeks met patiënten maar is wel de schakel tussen de klinische geneeskunde en de medische technologie.
Hij is meestal tewerkgesteld in laboratoria waar hij onderzoek doet in functie van ziekten herkennen, voorkomen en genezen.
Afgestudeerden hebben diverse jobmogelijkheden, zowel in publieke als private sectoren.
De grootste afzetmarkt is het wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten, in ziekenhuislaboratoria en in de farmaceutische industrie.
Er zijn ook mogelijkheden in de biotechnologie, milieu- en voedingssector, medische research, epidemiologie, ecologie.
Bij de overheid zijn er functies in diverse diensten en ministeries op het terrein van milieu, voeding, ecologie, onderwijs.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Health Campus (15D)
    Laarbeeklaan 103
1090 Jette
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.