Opleiding: Drama
Afstudeerrichting: Kleinkunst
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten
Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Muziek,
Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Expressie, Muziekleer, Toneel,
 
 
Bijzondere toelating
 

Slagen in een artistieke toelatingsproef bestaande uit een auditie waarin o.a. een speltest, stem- en spraaktests, voordracht, een gesprek rond algemene vorming, belangstelling en motivatie en een improvisatieoefening aan bod komen, soms gevolgd door een werkweek die mee beslissend is voor de toelating.
Tevens dient men over de vereiste lichamelijke en vocale kwaliteiten te beschikken.

 
Klemtonen
 

 


De opleiding Drama –of je nu kiest voor Acteren, Kleinkunst of Woordkunst– richt zich tot jouw individuele, artistieke persoonlijkheid. 
Tijdens de bacheloropleiding ontwikkel je de nodige vaardigheden door middel van een doorgedreven stem- en lichaamstraining.
Daarnaast volg je een ruim aanbod aan theoretische opleidingsonderdelen zoals culturele stromingen, onderzoek, wereldbeschouwing en filosofie, cursussen die je wereldbeeld verruimen en je culturele bagage verrijken.


De noodzaak om zelf te creëren en uit te voeren staat centraal en wordt in alle facetten ontwikkeld door middel van taal, muziek, beweging en mogelijke mengvormen.
Door praktisch onderzoek van bestaand materiaal word je je bewust van mogelijke structuren en technieken. Je zou hierdoor geprikkeld moeten worden om je eigen verhaal te vertellen en hiervoor de gepaste theatrale vorm te vinden en over te brengen op een podium.
Je wordt zoveel mogelijk individueel begeleid om je keuzes publiek op overdracht te toetsen.
De begeleiders zijn artiesten uit verschillende disciplines (theater, muziek, schrijven) die je via opdrachten moeten inspireren en inzicht geven in het structureren en vormgeven.
Een vaste kern van docenten brengt je de nodige technieken bij die je een waaier aan expressiemogelijkheden bieden.
Het wereldbeeld, de persoonlijke visie en culturele bagage worden gevoed door theoretische vorming zoals filosofie, culturele stromingen, actualiteit, regelgeving en podiumkunsttheorie.


Voor wie?
Je toont een vermoeden van talent en voelt de noodzaak om zelf te creëren en uit te voeren, door middel van taal, muziek, beweging en mogelijke mengvormen.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De afgestudeerden kunnen het beroep van toneelacteur, film- en televisieacteur, kleinkunstenaar, orator, verteller, commentator, animator, performer, interviewer, lector, omroeper bij radio en televisie, presentator van tentoonstellingen en podiumevenementen uitoefenen.
Of een carrière succesvol start of verloopt, zal vooral afhangen van de persoonlijke kwaliteiten, de verworven deskundigheid en stijl.
Er mag wel benadrukt worden dat, om zich in het beroep te handhaven, men aan zeer zware fysieke en intellectuele eisen moet voldoen en men bestand moet zijn tegen de wisselvalligheden van het milieu en van de appreciatie van het publiek.
Het beroep van toneelspeler wordt in dienstverband of freelance uitgeoefend. 
De woord- en de kleinkunstenaars werken meestal zelfstandig, terwijl de woordkunstenaar in de hierboven opgesomde beroepsmogelijkheden toch ook in dienstverband (bv. bij radio en televisie) zijn weg kan maken.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen binnen Drama zijn:

    Drama : Acteren (Academische bachelor - HO)
    Drama : Regie & schrijven (Academische bachelor - HO)
    Drama : Woordkunst (Academische bachelor - HO)
    Drama : zonder afstudeerrichtingen (Academische bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Drama  
  Drama : Acteren  
  Drama : Kleinkunst  
  Drama : Regie & schrijven  
  Drama : Woordkunst  
  Drama (E)  
  Educatieve masteropleiding Muziek en Podiumkunsten  
  International Master in Composition for Screen (E)  
  Music : Composing music (E)  
  Music : Composition (E)  
  Music : Conducting (E)  
  Music : Instrumental studies (E)  
  Music : Jazz and popular music (E)  
  Music : Performing music (E)  
  Music : Vocal studies (E)  
  Muziek : Compositie  
  Muziek : Directie  
  Muziek : Instrument/Zang  
  Muziek : Instrumentenbouw  
  Muziek : Jazz  
  Muziek : Jazz/Lichte muziek  
  Muziek : Muziekpedagogie  
  Muziek : Muziektheorie/Schriftuur  
  Muziek : Muziektherapie  
  Muziek : Scheppende muziek  
  Muziek : Uitvoerende muziek  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
AP Hogeschool Antwerpen, Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen) (8I)
    Desguinlei 25
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 24-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.