Opleiding: Drama
Afstudeerrichting: Acteren
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten
Belangstellingsdomeinen: Literatuur,
Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Expressie, Toneel,
 
 
Bijzondere toelating
 

Slagen in een artistieke toelatingsproef bestaande uit een auditie waarin o.a. een speltest, stem- en spraaktests, voordracht, een gesprek rond algemene vorming, belangstelling en motivatie en een improvisatieoefening aan bod komen, soms gevolgd door een werkweek die mee beslissend is voor de toelating.
Tevens dient men over de vereiste lichamelijke en vocale kwaliteiten te beschikken.

 
Klemtonen
 

Algemene info


Artesis Plantijn Hogeschool
De opleiding Drama richt zich tot jouw individuele, artistieke persoonlijkheid. 
Tijdens de bacheloropleiding ontwikkel je de nodige vaardigheden door middel van een doorgedreven stem- en lichaamstraining.
Daarnaast volg je een ruim aanbod aan theoretische opleidingsonderdelen zoals culturele stromingen, onderzoek, wereldbeschouwing en filosofie, cursussen die je wereldbeeld verruimen en je culturele bagage verrijken.


Je kiest van bij het begin voor Acteren. 
Acteren zet spelen centraal. Speltraining vormt dan ook het hoofdonderdeel van je opleiding.
Ieder trimester ontmoet je een markante theaterpersoonlijkheid die je begeleidt in de zoektocht naar je mogelijkheden als speler.
Elk spelproject wordt afgesloten met een toonmoment, waarin je het resultaat van dit creatief proces aan een jury en een publiek presenteert. Je leert je verbeelding zichtbaar, hoorbaar en voelbaar te maken.
Je wordt je bewust van je relatie tot jezelf, je medespelers, de tekst en de wereld.
De opleiding legt de nadruk op diepgang, kwetsbaarheid, menselijkheid, noodzaak, traagheid, onderzoek, volharding, dialoog, diepgaande confrontatie, schoonheid en geduld. 


Erasmushogeschool
De Bacheloropleiding acteren(3 jaar) richt zich op de ontwikkeling van veelzijdige en intelligente spelers en performers die in staat zijn om zich de techniciteit van het spelen op een persoonlijke wijze toe te eigenen. 
Elk jaar bestaat uit drie spelateliers van 8 tot 10 weken die telkens door een andere regisseur geleid worden. 
Een spelopdracht kan resulteren in 1 consistent toonmoment, maar kan ook bestaan uit meerdere \'oefeningen\' met elk een specifieke pedagogische finaliteit (bijvoorbeeld werken rond specifieke scènes of vormen van taligheid). 
Tijdens zo\'n atelier krijg je elke ochtend stem- en lichaamstraining. 
Reflectieblokken onderbreken op gezette tijden de spelworkshops. 
Een jaarmentor begeleidt het parcours van elke student.
Daarnaast krijg je, samen met de studenten regie, een brede en gedegen intellectuele en historische vorming (cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, politiek, filosofie) en je maakt kennis met de geschiedenis en de reflectie omtrent theater, performance en andere kunstvormen (theatergeschiedenis, dramaturgie, tekstanalyse, voorstellingsanalyse).

Voor wie?
Je persoonlijkheid laat de verbeelding van een acteur zien (de creatieve wisselwerking tussen denken en voelen) en je toont de ontwikkeling van een bijzonder bewustzijn van jezelf in relatie tot de wereld en van de mogelijkheid tot communicatie daarmee.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De afgestudeerden kunnen het beroep van toneelacteur, film- en televisieacteur, kleinkunstenaar, orator, verteller, commentator, animator, performer, interviewer, lector, omroeper bij radio en televisie, presentator van tentoonstellingen en podiumevenementen uitoefenen.
Of een carrière succesvol start of verloopt, zal vooral afhangen van de persoonlijke kwaliteiten, de verworven deskundigheid en stijl.
Er mag wel benadrukt worden dat, om zich in het beroep te handhaven, men aan zeer zware fysieke en intellectuele eisen moet voldoen en men bestand moet zijn tegen de wisselvalligheden van het milieu en van de appreciatie van het publiek.
Het beroep van toneelspeler wordt in dienstverband of freelance uitgeoefend.
De meeste acteurs hebben een contract van beperkte duur dat hernieuwbaar is.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen binnen Drama zijn:

    Drama : Algemene opleiding (Academische bachelor - HO)
    Drama : Kleinkunst (Academische bachelor - HO)
    Drama : Regie (Academische bachelor - HO)
    Drama : Woordkunst (Academische bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Drama  
  Drama : Acteren  
  Drama : Kleinkunst  
  Drama : Regie/Schrijven  
  Drama : Woordkunst  
  Drama (E)  
  Educatieve masteropleiding Muziek en Podiumkunsten  
  International Master in Composition for Screen (E)  
  Music : Composing music (E)  
  Music : Composition (E)  
  Music : Conducting (E)  
  Music : Instrumental studies (E)  
  Music : Jazz and popular music (E)  
  Music : Performing music (E)  
  Music : Vocal studies (E)  
  Muziek : Compositie  
  Muziek : Directie  
  Muziek : Instrument/Zang  
  Muziek : Instrumentenbouw  
  Muziek : Jazz  
  Muziek : Jazz/Lichte muziek  
  Muziek : Muziekpedagogie  
  Muziek : Muziektheorie/Schriftuur  
  Muziek : Muziektherapie  
  Muziek : Scheppende muziek  
  Muziek : Uitvoerende muziek  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Erasmushogeschool Brussel, Campus De Bottelarij RITCS ()
    Delaunoystraat 58
1000 Brussel
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen) (8I)
    Desguinlei 25
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 02-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.