Opleiding: Specifieke lerarenopleiding gedrags- en cultuurwetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Specifieke lerarenopleiding - HO
 
Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen
Belangstellingsdomeinen:
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Voor houders van deze diploma\'s: • Master in de agogische wetenschappen

 • Master in de communicatiewetenschappen

 • Master in de criminologische wetenschappen

 • Master in de filmstudies en de visuele cultuur

 • Master in de onderwijskunde

 • Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen

 • Master in de pedagogische wetenschappen

 • Master in de politieke wetenschappen

 • Master in de psychologie

 • Master in de sociale en culturele antropologie

 • Master in de sociologie

 • Master in het sociaal werk

 • Master in de vergelijkende en Europese politiek

 • Master in de politieke communicatie

 
Klemtonen
 

De specifieke lerarenopleiding (SLO) bereidt je voor op de functie van leraar.
Het diploma van leraar is vereist om benoemd te worden in het secundair onderwijs.
Tijdens de opleiding verwerf jecommunicatie- en presentatievaardigheden die nuttig zijn voor elke job die wat met opleiding of training te maken heeft, ook buiten het onderwijs.
De opleiding is gebaseerd op onderwijskundig, didactisch en vakdidactisch wetenschappelijk onderzoek.
Je leert deze wetenschappelijke en onderwijsvernieuwende inzichten op een flexibele manier toepassen in diverse contexten.
Daarnaast krijg je de kans om leerervaringen op te doen in diverse authentieke werkomgevingen en leer je de academische kennis en vaardigheden die je verwierf in je masteropleiding, aanwenden en integreren in de onderwijspraktijk.
Het leerproces op de werkvloer wordt ondersteund door de mentoren van de stageplaats en door de stagebegeleiders.
De SLO omvat 60 studiepunten: 
Algemeen pedagogisch-didactisch (10 stp), Specifiek gedeelte (16 stp), Keuzegedeelte (4 stp) en Stagegedeelte (30 stp). De opleiding kan voltijds of deeltijds gevolgd worden.
Je kunt de specifieke lerarenopleiding volgen via verschillende trajecten:
-  In combinatie met je masteropleiding
-  Als onderdeel van de masteropleiding in een aantal richtingen
-  Na je masteropleiding.

 
Studiepunten
  60
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 11-04-2016

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.